Vuoropuheluja kirjastossa
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tuusulan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 20
05400
Yhteyshenkilön nimi : 
Sylva Aejmelaeus
Puhelin : 
040 314 4041
Sähköposti : 
sylva.aejmelaeus@tuusula.fi
Hankkeen tavoite: 

Haemme rahoitusta Tuusulan kirjastoissa toteutettavaan eri väestöryhmien vuoropuhelua ja kohtaamista edistävän luentosarjan ja siihen liittyvien keskustelutilaisuuksien järjestämiseen.

Uudessa kirjastolaissa yleisen kirjaston yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi on nostettu yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen (laki yleisistä kirjastoista 6 §). Uuden lain hengessä Tuusulan kunnankirjaston yhtenä tavoitteena vuodelle 2018 on maahanmuuttajantyön kartoittaminen ja käynnistäminen. Haluaisimme osaltamme olla sillan rakentajina eri ryhmien välillä ja edistää yhteisöllisyyttä ja erilaisuuden ymmärtämistä. Tässä hankkeessa emme järjestäisi erillistä toimintaa ainoastaan maahanmuuttajataustaisille henkilöille, vaan koko väestölle ja kohdentaen luentoja eri väestöryhmille: lapsiperheille, nuorille, aikuisväestölle ja senioreille. Tapahtumat olisivat kirjaston tiloissa, mikä mahdollistaa osallistumisen kaikille kiinnostuneille. Luentoja ja niihin liittyviä keskustelutilaisuuksia järjestettäisiin Tuusulan kolmessa eri toimipisteessä syksyllä 2018 ja keväällä 2019 noin 12 kertaa.

Hankkeemme on kirjastojen alueellista kehittämistoimintaa ja kytkeytyy vahvasti tämän vuoden teeman nro 2 - Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus - kohtaan "eri kieli- ja kulttuuriryhmien vuoropuhelun vahvistaminen sekä hyvää keskusteluilmapiiriä edistävän toiminnan kehittäminen."

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien kävijämäärät, asiakaspalautteet, uudet kirjastonkäyttäjät 

Kuvaus : 

Haluaisimme järjestää luentojen ja kohtaamisten sarjan, joissa erilaisista taustoista tulevat ihmiset tapaisivat toisiaan sekä pääsisivät kuulemaan mielenkiintoisia tarinoita. Rakentaisimme luentosarjan, joka tarjoaisi erilaisia kokemuksia ja tulokulmia monikulttuurisuuteen ja toisenlaiseen kulttuuriin sopeutumiseen. Pyrimme rakentamaan luentosarjan niin, että se käsittelisi monikulttuurisuuden ja vieraaseen kulttuuriin sopeutumisen teemoja mahdollisimman monesta näkökulmasta ja erilaisten ihmisten kautta.

Esiintyjiksi pyytäisimme maahanmuuttajataustaisia henkilöitä sekä ulkomailla asuneita suomalaisia. Osa heistä voisi olla tunnettuja, esim. poliitikkoja, kirjailijoita tai taiteilijoita, osa taas voisi olla paikallisia, kiinnostavia henkilöitä. Joissakin tapaamisissa voisi olla useampi vieras tai paneelikeskustelu. Luentoja kohdennettaisiin eri ryhmille luennoitsijasta riippuen, kuitenkin niin, että niihin olisi kaikilla kiinnostuneilla vapaa pääsy. Luennoille palkkaisimme myös tulkkeja, jos tiedämme etukäteen niiden tarpeesta.

Luentoja ja keskustelutilaisuuksia järjestetään noin 12 kappaletta syksyn 2018 ja kevään 2019 ajan. Kussakin Tuusulan toimipisteessä - Hyrylä, Jokela ja Kellokoski- niitä olisi noin 4 kertaa. Jos rahaa jää vielä käyttämättä tai aikataulusyistä emme saa kaikkia luentoja järjestettyä, syksyllä 2019 on vielä aikaa järjestää muutamia luentoja.

Hankkeen aikataulu

Rahoituspäätös, kevät 2018

Suunnittelu, esiintyjien valinta, aikatauluttaminen, yhteistyökumppaneiden valinta (mm lukio, nuorisotyö, eläkeläisjärjestöt, pakolaiskoordinaattori), kevät ja kesä 2018

Mainonta käyntiin, elokuu 2018

Luentoja kaikissa toimipisteissä, syksy 2018

Suunnittelua ja mainontaa, loppuvuosi 2018

Luentoja kaikissa toimipisteissä, kevät 2019

(Luentoja mahdollisesti vielä syksyllä 2019)

Hankkeen raportointi, joulukuu 2019

Hanke päättyy joulukuussa 2019. Tämän jälkeen toimintaa voidaan jatkojalostaa osaksi kirjaston peruspalveluita, esim. säännöllisen keskustelukerhon/kielikahvilan muodossa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Maahanmuuttokoordinaattori, koulut, nuorisotoimi, eläkeläisjärjestöt, MLL
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000