Vuorovaikutusta verkkopalveluilla
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kangasniemen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kankaistentie 5
51200
Kirjaston puhelin : 
040-523 2210
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kangasniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kanmi
Y-tunnus : 
0164690-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Tulla
Puhelin : 
0400-859 657
Sähköposti : 
sari.tulla@kangasniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on parantaa Kangasniemen kirjaston verkkopalveluja. Parannettujen verkkopalveluiden kautta kirjastopalvelut laajenevat ja tuovat asiakkaat lähemmäksi kirjastoa alati laajenevassa digitaalisessa toimintaympäristössä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Verkkokirjaston käytön määrä nykyisellä verkkokirjastoratkaisulla ja uudella verkkokirjastoratkaisulla.
Testiasiakasryhmän kokemukset käytettävyydestä ja sisällöistä.
Asiakaskysely käytettävyydestä.

Kuvaus : 

Hankkeen aikana uudistetaan Kangasniemen kirjaston verkkopalvelukonsepti. Uuden verkkopalvelukonseptin myötä kirjasto tarjoaa asiakkailleen laajemman palvelukonseptin ja pyrkii vastaamaan nyky-yhteiskunnan laajenevan digitaalisen toimintaympäristön tuomiin haasteisiin. Kirjaston palvelutarjonta monipuolistuu ja tarjoaa asiakkaille pääsyn kirjaston tarjoamiin aineistoihin myös muulloin, kuin kirjaston aukioloaikoina. Tällä tavalla kirjasto huomioi ne asiakkaat, joiden asiointi kirjaston aukioloaikoina ei ole mahdollista, kuten opiskelijat, muualla työssä käyvät ja muualla asuvat. Uusittu verkkopalvelukonsepti tarjoaa asiakkaille pääsyn yhden väylän kautta kirjaston omiin sekä valtakunnallisiin aineistoihin ja palveluihin. Palvelutarjonnassa pyritään asiakasystävälliseen käyttäjänäkymään ja palvelun helppouteen. Palvelun vuorovaikutteisuus asiakkaan ja kirjaston kanssa huomioidaan.

Hankkeen myötä kirjasto pyrkii osaltaan vastaamaan hallitusohjelman kärkihankkeeseen julkisten palvelujen digitoinnissa.  "Toimintatavat uudistaen rakennetaan julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi, jotta julkisen talouden kannalta välttämätön tuottavuusloikka onnistuu. Kehittämisessä priorisoidaan palvelut, joissa tuottavuushyöty on suurin." Ratkaisujen Suomi 10/2015. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015, s. 26

 

Hankkeen aikana kartoitetaan eri vaihtoehdot kirjastojen käyttämistä verkkopalveluista. Kaupallisten tahojen tarjoamia palveluja verrataan Kansalliskirjaston tuottamiin vaihtoehtoihin. Eri järjestelmien yhteensopivuudet ja rajapinnat tarkistetaan. Marc21-formaatti on ollut käytössämme jo pitkään, mikä edesauttaa järjestelmien yhteensopivuutta. Asiakkaille tehdään hankkeen alussa asiakaskysely/käytettävyystutkimus, jolla kartoitetaan asiakkaiden toiveita ja tarpeita kirjaston tarjoamiin verkkopalveluihin ja digitaalisiin aineistoihin liittyen. Saatujen vastausten perusteella kartoitetaan ne palvelut, joita kirjasto tulee tarjoamaan asiakkailleen huomioiden oman asiakaskuntansa rakenteen ja tarpeet.

Toimenpiteet:
- asiakaskysely hankkeen alussa
- verkkopalvelun kautta tarjottavien digitaalisten palveluiden ja aineistotietokantojen kartoitus
- eri verkkopalveluratkaisujen kartoitus
- eri järjestelmäratkaisuihin tutustuminen
- testiasiakasryhmän muodostaminen
- verkkopalveluratkaisun rakentaminen
- verkkopalvelun käyttöönotto
- verkkopalvelukäyntien mittaus hankkeen alussa, aikana ja lopussa

Tavoitetila
Kirjaston asiakkailla on käytössä asiakkaiden tarpeiden mukainen yhden palveluväylän verkkopalvelu, jota kautta asiakas pääsee käsiksi niin paikallisiin, valtakunnallisiin kuin kansainvälisiin aineistoihin esteettömästi ja vaivattomasti. Asiakas ei ole sidottu kirjaston aukioloaikoihin, vaan pystyy käyttämään kirjaston palveluja vuorovaikutteisesti juuri silloin, kun se asiakkaalle parhaiten sopii.

Lopputulos

Hankkeen myötä Kangasniemen kirjaston asiakkailla on käytössä uudistunut verkkopalvelu, joka tarjoaa kattavan palvelukonseptin kirjaston asiakkaille sisältäen sekä paikallisia, omia verkkoaineistoja että valtakunnallisia palveluja yhden palveluväylän kautta.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 250
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 250
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös

Avustusta ei myönnetä sisällön tuottamiseen kirjastojärjestelmään tai verkkokirjastoon. Ks. myös perustelumuistio 2017, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017.