Wiitaunionin aluekirjaston palvelu paremmaksi omatoimiaukioloajoilla
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Wiitaunionin aluekirjasto
Kirjaston osoite : 
Pihtiputaan kirjasto, Keskustie 9
44800
Kirjaston puhelin : 
040 860 0747
Kirjaston sähköposti : 
pihtiputaan.kirjasto@pihtipudas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Wiita
Y-tunnus : 
0243027-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Jari Eskelinen
Puhelin : 
040 860 0184
Sähköposti : 
jari.eskelinen@viitasaari.fi
Hankkeen tavoite: 

Parantaa Wiitaunionin aluekirjaston saavutettavuutta ja laatua muuttamalla Viitasaaren ja Pihtiputaan toimipisteet ns. omatoimikirjastoiksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Toimipisteiden aukioloajat ja kävijämäärät. 

Kuvaus : 

Haemme hankeavustusta Wiitaunionin aluekirjaston Pihtiputaan ja Viitasaaren toimipisteiden muuttamiseen niin, että niissä on mahdollisuus asioimiseen myös silloin, kun kirjastojen henkilökuntaa ei ole paikalla.

Kirjaston omatoiminen käyttö toteutetaan niin, että aluekirjastossa siirrytään käyttämään RFID-tekniikkaa kirjojen lainaamisessa ja palautuksessa sekä hankitaan muu tarvittava välineistö ja teknologia.  Lisäksi molempiin toimipisteisiin täytyy tehdä rakennusteknisiä muutoksia, jotta kulunvalvonta on helpompi toteuttaa. 

Kustannusarvio:

30 000 e Kamerat oheislaitteineen molempiin toimipisteisiin (sisääntulo- ja yleiskamerat) sekä kuulutuslaitteistot 

9000 e kaksi RFID - ja viivakoodeja lukevaa itsepalveluautomaattia

9600 e kaksi kulunvalvontaporttia

20 000 e RFID-tunnisteet molempien kirjastojen aineistoon

8 000  sähkö- ja valomuutokset (mm. sähköovi, valaistuksen automaattinen ohjaus) sekä tilojen muutostyöt asennuksineen

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Wiitaunionin aluekirjaston kahden toimipisteen muuttaminen omatoimikirjastoiksi sujui suunnitellusti. Viitasaaren kirjastossa muutostyöt aloitettiin keväällä 2016 ja omatoimikirjasto saatiin avattua 1.9.2016. Pihtiputaan kirjastolla työt aloitettiin heti Viitasaaren toimipisteen avaamisen jälkeen ja omatoimikirjasto avattiin 17.5.2017. Myös kuntien yhteiseen kirjastoautoon sijoitettiin RFID-tunnisteita lukeva lainaus/palautusyksikkö. Suurin kirjaston henkilökuntaa työllistänyt työvaihe oli aineiston RFID-koodittaminen, jota kummassakin toimipisteessä tehtiin useita kuukausia lähes koko henkilökunnan voimin. Molemmissa kirjastorakennuksissa tehtiin suuria muutostöitä (mm. sähkötyöt, kaapeloinnit, ovien lisääminen ja vaihdot sähköoviksi), jotta omatoimitekniikan asentaminen oli mahdollista. Varsinaisen omatoimilaitteiston asensi molempiin kirjastoihin P.V. Supa Oy. Koko hanke sujui erittäin hyvin, sillä kaikki hankkeeseen osallistuvat tahot olivat hyvin motivoituneita hankkeen toteuttamiseen ja yhteistyö oli mutkatonta. 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Omatoimikirjastohanke herätti suurta kiinnostusta ja paikallislehdissä asiasta kirjoitettiin paljon. Viitasaaren Seutu -lehdessä asiaa käsiteltiin 28.4., 1.9., 15.9. sekä 8.12.2016. Kotiseudun Sanomat -lehdessä aiheesta kirjoitettiin 19.10. ja 16.11.2016 sekä 17.5.2017. Loppuraportin ohessa liittenä on muutamia artikkeleita molemmista lehdistä. 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen toteuttamisen vaikutus Wiitaunionin alukirjaston toiminnalle ja sen asiakaspalvelun tasolle on käänteentekevä. Kirjaston historiaa voi nyt hahmottaa ennen ja jälkeen omatoimisuuden käynnistymistä. Kun kummassakin toimipisteessä aukioloaikaa oli tarvikaudella 37 tuntia/ viikko ovat ne nyt omatoimisesti käytettävissä joka päivä klo 8-21 eli 91 tuntia viikossa. Kirjastopalveluiden saavutettavuus on siis huimasti parantunut. Ensimmäiset arviot kävijä- ja lainatilastojen osaltakin näyttävät, että niiden aiemmin hiljalleen aleneva käyrä on kääntynyt uudelleen nousuun. Lisäksi kirjaston tilojen käyttö on tehostunut, kun kirjastoa voidaan käyttää erilaisiin kokoontumisiin (esim. käsityöpiirit) myös silloin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla. 

Jatkotoimenpiteet: 

Omatoimikirjastotoiminta on tullut pysyäkseen, sitä huolletaan ja pidetään toimintakunnossa. Palvelua pyritään edelleen parantamaan ja mietitään kuinka kirjaston päivittäistä laajaa aukioloa pystyttäisiin yhä paremmin hyödyntämään. 

Lisätietoa: 

Todellista henkilöstökulua on mahdoton arvioida, sillä kirjaston koko henkilökunta teki kuukausien ajan päivittäin töitä omatoimisuuden eteen (mm. RFID-kooditus). Samoin molempien kuntien tilapalveluissa on tehty paljon töitä tilojen vaatimien muutoksien suunnittelussa ja myös toteutuksessa. Henkilöstökuluihin tässä onkin merkitty ainoastaan ne kulut, jotka on tuntipalkkoina veloitettu Pihtiputaan kunnan investointikustannuspaikalta "Omatoimikirjaston rakenne- ja kalustohankinnat".

Aloituspäivämäärä : 
03/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€36 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€76 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€113 641
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€37 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi