Yhdessä Hämeen härkäteillä-seudullisen kirjastoautotoiminnan kartoitus
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Hattulan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppatie 3
13720
Kirjaston puhelin : 
050 5090335
Kirjaston sähköposti : 
hattulan.kirjasto@hattula.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hattu
Y-tunnus : 
1045801-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Linna-Vuori
Puhelin : 
050 5522896
Sähköposti : 
minna.linna-vuori@hattula.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoituksena on selvittää seudullisen yhteistyön mahdollisuuksia ja kartoittaa mahdollisuuksia yhdistää ja järkevöittää reittejä. Lisäksi hankkeen tarkoitus on auttaa varautumaan mahdolliseen tilanteeseen, ettei alueelle saada rahoitusta samanaikaisesti kolmeen uuteen kirjastoautoon.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Laadulliset: Järjestää laadukkaat kirjastopalvelut myös jatkossa myös haja-asutusalueille.
Määrälliset: Tehostaa yhteistyötä seudullisesti ja löytää kustannussäästöjä.

Kuvaus : 

Hankkeessa ovat mukana Hattulan kunnankirjasto, Hämeenlinnan kaupunginkirjasto ja Janakkalan kunnankirjasto. Hanketta emännöi Hattula.

Hattulan kunnankirjasto, Hämeenlinnan kaupunginkirjasto ja Janakkalan kunnankirjasto muodostavat Vanamo-kimpan. Jokaisella kunnalla on oma kirjastoauto, Hämeenlinnalla autoja on kaksi. Hämeenlinnan vanhempi auto Pietari on hankittu vuonna 1998, Janakkalan vuonna 1999 ja Hattulan 2001. Lisäksi Hämeenlinnassa on vuonna 2012 hankittu auto Bella. Tällä hetkellä Hämeenlinnan kirjastoautot ajavat osalla reiteistään Hattulan läpi ja Janakkalan ja Hämeenlinnan kirjastoautojen reitit kulkevat paikka paikoin rinnakkain. Hämeenlinnan kaupunginkirjaston puitesopimukseen on vuosille 2014–2017 kirjattu seudullisen kirjastoautoyhteistyön käynnistäminen. Eri muodoissa keskustelua seudullisesta yhteistyöstä kirjastoautotoiminnassa on käyty jo 1990-luvun loppupuolelta lähtien.Hankesuunnitelma ja hankkeen tavoite: Hankkeen tarkoituksena on selvittää seudullisen yhteistyön mahdollisuuksia ja kartoittaa mahdollisuuksia yhdistää ja järkevöittää reittejä.  Lisäksi hankkeen tarkoitus on auttaa varautumaan mahdolliseen tilanteeseen, ettei alueelle saada rahoitusta samanaikaisesti kolmeen uuteen kirjastoautoon. Hankkeeseen palkataan ulkopuolinen logistiikka-alan osaaja tekemään kartoitus. Ajatuksena on teettää projekti logistiikka-alan ammattikorkeakoulutuksen opinnäytetyönä. Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, jossa on edustaja kaikista kolmesta kirjastosta.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto, Lukiokatu 2
13100 Hämeenlinna

johtava kirjastonhoitaja Tuija Vahtero 03 621 4599

Janakkalan kunnankirjasto, Koulutie 2 A, 14200 Turenki

kirjastotoimenjohtaja Matti Karvinen (03) 680 1274

 

 

 

 

Aiemmat hankkeet: 

Seutuauton hankintaan liittyviin asioihin paneuduttiin kahden esimerkkitapauksen avulla. Heinolan ja Hartolan yhteistyöstä saatiin tietoa sähköpostihaastattelulla. Valkeakoskella ja Lempäälässä käytiin haastattelemassa henkilökuntaa ja tutustumassa seutuauto Walleen.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Heti hankkeen alkuvaiheessa keväällä 2015 kävi ilmi, että yhteisen auton hankinta ei ole parempikuntoisten autojen vuoksi Hattulalle ja Janakkalalle yhtä ajankohtaista kuin Hämeenlinnalle. Siksi Hämeenlinnassa päädyttiin keväällä 2016 ostamaan käytetty kirjastoauto korvaamaan käyttöikänsä päässä oleva toinen auto. Tällä ratkaisulla mahdollisen seudullisen auton hankinta-aikataulu on realistisempi. Tästä johtuen myös hankesuunnitelma oli alun alkaen paljon laajempi, johon olisi sisältynyt valmiita esityksiä kuntien lautakunnille ja seudullisen kirjastoauton hankintamenettelystä ja investointitarpeista.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa selvitettiin kuntien kirjastoautopalvelun nykyiset resurssit (kalusto, henkilökunta, aineisto), toimintaympäristö sekä aikataulut ja reitit. Näistä lähtökohdista mietittiin yhteistyömahdollisuuksia ja -tarpeita nykyisillä resursseilla. Lisäksi pohdittiin kirjaston kotipalvelun mahdollisuuksia täydentää tai korvata kirjastoautopalvelua. Hämeenlinnassa kirjastoautopalvelun tarve kasvaa kirjasto- ja kouluverkon muutosten vuoksi. Hattulassa ja Janakkalassa etsitään säästökohteita. Näiden tietojen pohjalta löytyi kolme reittiä, joilla Hattula ja Hämeenlinna voisivat pienin järjestelyin tehdä yhteistyötä. Hattulalla ja Janakkalalla ei ole yhteistä rajaa, eikä reittien yhdistäminen sen vuoksi ole mahdollista. Janakkalan ja Hämeenlinnan yhteiset reitit vaatisivat aikataulujen muokkaamista uudelleen, mihin ei ainakaan vielä ole tarvetta. Kevään 2017 aikana kartoitetaan mahdollisuuksia löytää yhteisiä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisut saattavat myös löytyä kunkin kunnan omilla päätöksillä ilman yhteistyötä.

Jatkotoimenpiteet: 

Hattulan ja Janakkalan autot alkavat olla käyttöikänsä päässä viiden vuoden kuluttua. Hämeenlinnan uudempi auto on vuodelta 2012 ja käytettynä hankittu vuodelta 2005. Mikäli seudullinen kirjastoauto katsotaan keinoksi turvata kirjastoautotoiminnan jatkuminen alueella, pitäisi kunkin kunnan päättää ottaa auton hankinta investointisuunnitelmaansa samaan aikaan. Kuntien investointisuunnitelmat tehdään neljäksi vuodeksi eteenpäin. Päätös seutuauton hankinnasta täytyisi siis saada mukaan jo vuoden 2018 talousarviokäsittelyyn syksyllä 2017. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden hyväksyntä näin lyhyen ajan sisällä saattaa olla vaikeaa, kun kilpailevia investointikohteita on kaikissa kunnissa riittämiin. Lisäksi keväällä 2017 käydään kuntavaalit, ja valtuustojen ja lautakuntien kokoonpanoihin tullee muutoksia. Kirjastot miettivät jatkotoimia asian eteenpäin viemiseksi keväällä 2017.

Lisätietoa: 

Avilta saatu hankeraha käytettiin kokonaisuudessaan hanketyöntekijän palkkakustannuksiin. Kilometrikorvaukset on laskettu mukaan henkilöstökuluihin. Kirjastoautoreittien suunnittelua varten tilattiin Hämeenlinnan kaupungilta monta isoa karttaa. Näiden karttojen hinnat oli alunalkaen laskettu budjettiin, mutta kartat saatiinkin maksutta.

Omarahoitusosuuteen on laskettu Hämeenlinnan kirjaston siviilipalvelusmiehen työpanos (mm. pysäkkikartta) sekä Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan kirjastoautonkuljettajien sekä Hattulan kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan hankkeeseen tekemä työ. Näiden kustannukset on arvioitu tehtyjen tuntien mukaan. Siviilipalvelusmiehen palkka on ylipäänsä hankala arvioitava, koska työn kustannukset ovat niin pienet.

Aloituspäivämäärä : 
01/10/2014
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000