Yhdessä olemme enemmän
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Heinolan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 12
18100
Kirjaston puhelin : 
03 8493620
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@heinola.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Heino
Y-tunnus : 
1068892-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Tiina Ketola
Puhelin : 
044 7975838
Sähköposti : 
tiina.ketola@heinola.fi
Hankkeen tavoite: 

Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen ja henkisen hyvinvoinnin tukeminen kirjaston keinoin

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Ryhmän toimintaan osallistuvilta saatu palaute sekä tapahtumien osallistujamäärät 

Kuvaus : 

Turvapaikanhakijat ja vastaanottokeskustoiminta saapuivat Heinolaan vuonna 2015. Nyt  Valolinnan vastaanottokeskus on vakiinnuttanut toimintansa ja sinne odotetaan uusia turvapaikanhakijoita lähiaikoina. Valolinnasta kerrottiin, että turvapaikanhakijoiden elämään vastaanottokeskuksissa kuuluu paljon odottamista ja epävarmuutta, joten kaikenlainen tekeminen ja toiminta on toivottua ja tarpeellista. Myös turvapaikka-anomusten käsittely on pitkä ja raskas prosessi, jonka läpikäyminen koettelee uskoa parempaan huomiseen. 

Tavoitteet 

Aiempia kokemuksia turvapaikanhakijoiden aktivoimisesta ei Heinolassa juuri ole, vapaaehtoisvoimin toteutettua toimintaa lukuun ottamatta. Kirjasto haluaa tarjota turvapaikkaa hakeville lapsille ja heidän perheilleen mahdollisuuden osallistua viikottain kokoontuvan ryhmän toimintaan. Ryhmään kuuluminen antaa paitsi vertaistukea ja säännöllisyyttä elämään, myös mahdollisuuden jakaa omia taitojaan muille ja saada uusia kokemuksia, jotka auttavat erilaiseen kulttuuriin sopeutumisessa. Ryhmän toiminnan avulla kartoitamme myös sitä, miten kirjastomme lapsille suunnattuja ohjelmakokonaisuuksia voidaan kehittää monikulttuurisempaan suuntaan.

Toteutus

Palkataan ohjaaja, joka suunnittelee ja toteuttaa ryhmän toiminnan yhdessä sen jäsenten kanssa. Alkuvaiheessa tarvitaan tulkkauspalveluja. Ryhmän kokoontumispaikkoina toimivat keskellä kaupunkia sijaitseva kirjasto ja siitä noin kolmen kilometrin päässä sijaitseva Valolinnan vastaanottokeskus.

Valolinnassa toimintaan mukaan lähteminen on luontevaa ja helppoa.  Kirjasto taas on matalan kynnyksen paikka aloittaa konkreettinen tutustuminen uuteen paikkakuntaan,  nähdä paikallista elämää ja samalla tutustua kirjaston tarjoamiin palveluihin. Kirjaston satutuntien laululeikit, pienimpien hurjat hiirijahdit lastenosastolla tai lintubongaus kirjastoautossa ovat iloisia ja innostavia tapoja oppia uutta ja olla yhdessä. Yhteistyö Heinolan kansalaisopiston kanssa laajentaa toimintamahdollisuuksia entisestään. 

Lisäksi haluamme järjestää kielirajat ylittäviä tapahtumia tai esityksiä, joihin kutsutaan kohderyhmän lisäksi mukaan heinolalaisia lapsia ja lapsiperheitä. Tarkoituksena on luoda yhteisiä kokemuksia ja luonteva mahdollisuus tutustumiseen puolin ja toisin.

Kustannusarvio

Ryhmän vetäjän (70 h x 50 €/h)  ja tulkin palkkiot (20 h x 100 €/h) : 5500 €

Ryhmän kokoontumisissa vierailevien henkilöiden palkkiot: 500 € (10 x 50 €/h)

Kuljetuskustannukset: 2100 € (20 x 70 € Valolinna-kirjasto-Valolinna 1400 € + retket lähiseudun kohteisiin 700 €)

Tapahtumat: musiikki- ja improvisaatioteatteriesitysten kustannukset: kolme esitystä a´900 €/kpl: 2700 €

Haettu hankerahoitus yhteensä 10800 €

Omarahoitusosuus (henkilökunnan työpanos, palvelujen ostot) 2500 €

 

Sisältyy teemaan 1: Kaikkien kirjasto (Monikulttuurisuutta edistävät hankkeet)

 

 

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Valolinnan vastaanottokeskus, Jyränkölän Setlementti
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli tarjota  turvapaikanhakijaperheiden naisten ja lasten arkeen myönteistä, kotouttavaa toimintaa. Hanke toteutettiin yhdessä Valolinnan vastaanottokeskuksen, Jyränkölän Setlementin ja kirjaston palkkaaman projektityöntekijän voimin.  Kirjaston henkilökunta osallistui projektin suunnittelun ja seurannan lisäksi kirjastossa järjestettävien tapahtumien toteuttamiseen.

Hyväksi lähtökohdaksi toiminnalle osoittautui Jyränkölän syksyllä 2017 käynnistämä, naisille suunnattu kahvilatoiminta. Päätettiin siis tehdä yhteistyötä ja elävöittää kahvilan toimintaa. Mamas Cafeksi nimetyn kahvilan toiminnan sisältö suunniteltiin yhdessä ja se perustui kohderyhmältä tulleisiin toiveisiin. Selkeä toive oli, että toiminta tapahtuisi jossain muualla kuin vastaanottokeskuksessa. Kolmen kilometrin kuljetusmatkoja varten vastaanottokeskus lupasi käyttöömme pakettiauton. Toimintaa järjestettiin kerran viikossa maanantaisin klo 15.30 - 17.30. Teemoina oli mm. ruoanlaittoa, askartelua, rentoutusta, karaokea, tanssia. Vierailuja ja lähiretkiä tehtiin niin kirjastoon, museoon kuin sienimetsäänkin. Kahvilassa vierailivat mm. paikallinen Marttayhdistys, suuhygienisti ja PHJ:n kierrätysasiantuntija. Kirjaston järjestämissä Soturikissat-tapahtumassa, taikurin vierailussa ja joulukonsertissa oltiin aktiivisesti mukana.

Kahvilatoiminnasta pidettiin kovasti. Saadun palautteen mukaan tapaamisissa oli helppo olla, oli kiva saada ystäviä ja tehdä yhdessä. Kuljetusmatkoilla autossa laulettiin, naurettiin ja juteltiin paljon. Naiset myös sanoivat, että tuntuu hyvältä olla kahvilassa vapaasti, sillä vastaanottokeskuksessa on paljon miehiä eikä olo siellä tunnu turvalliselta. 

Haasteita aiheutti kuljetusauton hajoaminen muutaman kerran. Tilanteen pelastivat toiminnassa mukana olleet vapaaehtoiset, jotka hoitivat näinä kertoina kuljetuksen omilla autoillaan. Kuljetuksen merkitys oli suuri, sillä naisia mietitytti heidän oma turvallisuutensa liikuttaessa kävellen. Hankkeen projektityöntekijä vaihtui kesällä 2018, mutta toiminta jatkui aktiivisena myös uuden hanketyöntekijän löydyttyä.

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke onnistui hienosti ja toi iloa, valoa ja toivoa niin turvapaikanhakijoiden kuin kaikkien muidenkin hankkeeseen osallistuneiden elämään. Yhteistyö Jyränkölän Setlementin kanssa oli antoisaa ja tuloksena oli hienoja voimaantumisen hetkiä arjen keskellä. Keväisen puistopicknikin tunnelma tiivistää hienosti koko hankkeen ytimen: kahdeksaa eri kieltä puhuvat ihmiset nauttivat toistensa seurasta, yksi osasi sanan sieltä, toinen toisen sanan täältä ja muut täydensivät parhaansa mukaan. Edes kielelliset haasteet eivät olleet esteenä yhdessä toimimiselle vaan pikemminkin rikastuttivat ihmisten kohtaamista.

Koko hankkeen ajan Mamas Cafen kävijät tutustuivat suomalaiseen kulttuuriin ja paikalliseen elämäntapaan. He saivat käytännön vinkkejä arkipäivästä selviämiseen pikkukaupungissa ja hetken hengähdystauon omiin elämäntilanteisiinsa. Ystävyyssuhteita solmittiin niin vastaanottokeskuksen väen kuin kantaväestönkin kesken. Kaikki tämä välittyi myös perheiden miesväelle sekä suodattui sukulaisille ja ystäville ympäri maailmaa. Ehkäpä huomisen maailma voi olla hitusen parempi, kun eri kulttuurien edustajat edes haluavat yrittää ymmärtää toisiaan.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Mamas Cafen toiminnan jatkuminen koetaan tärkeäksi. Yhteistyökumppanimme Jyränkölän Setlementti selvittelee jatkorahoitusta, mutta ensimmäinen kahvilakerta hankkeen päättymisen jälkeen on jo pidetty.

Lisätietoa: 

Omarahoitusosuus = kirjaston henkilökunnan työtunnit (89 h x 25 €/h).

 

Aloituspäivämäärä : 
01/02/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 293
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
40kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
696henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi