Yhdessä olemme enemmän
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nurmeksen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kötsintie 2
75500
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsi Kärkkäinen
Puhelin : 
04010 45109
Sähköposti : 
kirsi.karkkainen@nurmes.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on edistää eri-ikäisten ihmisten kohtaamista ja yhteistä toimintaa sekä virittää myönteistä ikäpolvien välistä uteliaisuutta. Samalla halutaan rakentaa monen ikäisten ihmisten yhteiskuntaa ja edistää erityisesti iäkkäiden kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien ja osallistujien lukumäärä sekä saatu palaute.

Kuvaus : 

Hankkeeseen palkataan työntekijä, jolla on valmiuksia toimia eri-ikäisten ihmisten kanssa. Sukupolvien kohtaamiseksi järjestetään erilaisia tilaisuuksia. Vanhuksille ja vauvoille/lapsille järjestetään yhteisiä lorutuokioita vanhainkodilla ja hoitokodeissa. Mukana lorutuokiossa ovat hanketyöntekijä, ikäihmiset, vanhemmat/hoitajat sekä vauvat/lapset. Kyseessä on yhteinen loruleikkihetki, jossa körötellään, silitellään, lennätellään ja hypitellään. Yhdessä loruillaan perinteisiä ja uusia loruja. Loruteltavat lorut ovat muistinvirkistykseksi seinällä. Hanketyöntekijä tekee lorukortit, joista ikäihmisten on helpompi seurata lorua ja osallistua lorutteluun. Kirjastolla äideillä ja isillä on mahdollisuus tehdä itselleen lorupussit, joissa on lorukortteja kotona käytettäväksi. Päiväkoti-ikäisille ja vanhuksille järjestettäisiin yhteisiä satutuokioita vanhainkodilla.
Koululaisille ja vanhuksille järjestettäisiin iltapäiväkerhon yhteyteen toimintailtapäivä, jossa lapset kertoisivat heille tärkeistä asioista ja voisivat esimerkiksi opastaa vanhempaa väkeä puhelimen, tietokoneen tai kameran käytössä. Ikäihmiset opettaisivat lapsille vanhoja asioita, kuten saunavihdan tekoa tai vanhoja pihaleikkejä. Huonokuntoisimmille vanhuksille koululaiset voisivat käydä lukemassa satuja ja vanhoja tarinoita.
Järjestetään kirjastolle tapahtuma mummon/ukin kanssa kirjastossa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
vanhainkodit, palvelutalot, varhaiskasvatus, järjestöt
Aloituspäivämäärä : 
01/03/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€23 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi