Yhdessä olemme enemmän
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Nurmeksen kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kötsintie 2
75500
Ansvarsperson : 
Kirsi Kärkkäinen
Telefonnummer : 
04010 45109
E-post : 
kirsi.karkkainen@nurmes.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on edistää eri-ikäisten ihmisten kohtaamista ja yhteistä toimintaa sekä virittää myönteistä ikäpolvien välistä uteliaisuutta. Samalla halutaan rakentaa monen ikäisten ihmisten yhteiskuntaa ja edistää erityisesti iäkkäiden kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tapahtumien ja osallistujien lukumäärä sekä saatu palaute.

Projektbeskrivning : 

Hankkeeseen palkataan työntekijä, jolla on valmiuksia toimia eri-ikäisten ihmisten kanssa. Sukupolvien kohtaamiseksi järjestetään erilaisia tilaisuuksia. Vanhuksille ja vauvoille/lapsille järjestetään yhteisiä lorutuokioita vanhainkodilla ja hoitokodeissa. Mukana lorutuokiossa ovat hanketyöntekijä, ikäihmiset, vanhemmat/hoitajat sekä vauvat/lapset. Kyseessä on yhteinen loruleikkihetki, jossa körötellään, silitellään, lennätellään ja hypitellään. Yhdessä loruillaan perinteisiä ja uusia loruja. Loruteltavat lorut ovat muistinvirkistykseksi seinällä. Hanketyöntekijä tekee lorukortit, joista ikäihmisten on helpompi seurata lorua ja osallistua lorutteluun. Kirjastolla äideillä ja isillä on mahdollisuus tehdä itselleen lorupussit, joissa on lorukortteja kotona käytettäväksi. Päiväkoti-ikäisille ja vanhuksille järjestettäisiin yhteisiä satutuokioita vanhainkodilla.
Koululaisille ja vanhuksille järjestettäisiin iltapäiväkerhon yhteyteen toimintailtapäivä, jossa lapset kertoisivat heille tärkeistä asioista ja voisivat esimerkiksi opastaa vanhempaa väkeä puhelimen, tietokoneen tai kameran käytössä. Ikäihmiset opettaisivat lapsille vanhoja asioita, kuten saunavihdan tekoa tai vanhoja pihaleikkejä. Huonokuntoisimmille vanhuksille koululaiset voisivat käydä lukemassa satuja ja vanhoja tarinoita.
Järjestetään kirjastolle tapahtuma mummon/ukin kanssa kirjastossa.

Samarbetspartner/s: 
vanhainkodit, palvelutalot, varhaiskasvatus, järjestöt
Projektet börjar : 
01/03/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€17 200
Egen finansiering: 
€6 000
Budget sammanlagt: 
€23 200
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000