Yhdessä tekemisen meininkiä uudella otteella - Makerspace Tampereen Sampolan tietotorille
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Tampereen kaupunginkirjasto
Tampereen kaupunginkirjasto-Pirkanmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 152
33101
Kirjaston puhelin : 
0400985991
Kirjaston sähköposti : 
pirkko.lindberg@tampere.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tam
Y-tunnus : 
0211675-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Perttu Rasi
Puhelin : 
0408004659
Sähköposti : 
perttu.rasi@tampere.fi
Hankkeen tavoite: 

Makerspace on kaikille avoin tila, joka tarjoaa välineet ja mahdollisuuden harrastaa, tehdä, toteuttaa itseään, ideoida, jakaa osaamista ja tietoa, verkostoitua, opettaa ja oppia, tutustua ja osallistua. Makerspace mahdollistaa eri alojen osaajien ja ryhmien kohtaamisen ja uudenlaisen yhteistyön synnyttämisen. Matalan kynnyksen palvelu on tarkoitettu kaikille; kaupunkilaisille, yhteisöille ja yrityksille.

Tavoitteena on tarjota entistä monipuolisempia tapoja harrastamiseen, oppimiseen ja uuteen teknologiaan tutustumiseen uusille asiakasryhmille. Palvelu saattaa yhteen kaupunkilaisia ja yhteisöjä ja auttaa löytämään yhteisiä harrastamisen ja tekemisen muotoja. Myös yritykset ovat tervetulleita osallistumaan.

Parhaiten makerspace-toimintaan Tampereella soveltuisivat kirjastojen tietotorit: henkilökunnalla on hyvät pedagogiset valmiudet, ja makerspace on muutoinkin luonteva jatke tietotorien mediakasvatustoiminnalle. Hervannan, Lielahden ja Sampolan kirjastoissa sijaitsevat tietotorit opastavat kuntalaisia tietokoneen ja internetin käytön hyödyntämisessä ja järjestävät maksuttomia kursseja tietotekniikan ja internetin tiimoilta. Makerspace olisi luonteva tapa kehittää toimintaa entisestään, mutta nykyiset resurssit ovat riittämättömät.

Sampolan kirjaston tietotori soveltuu toimintaan parhaiten: kirjasto sijaitsee keskusta-alueella hyvien kulkuyhteyksien varrella, nykyiseltä tietotorilta olisi mahdollisuus osoittaa tilaa laitteille ja toiminnalle. Samalla kampuksella on jo valmiiksi yhteistyökumppaneita, kuten Tampereen seudun työväenopisto ja kuvataide- ja kädentaitopainotteinen Tammerkosken lukio. Tietotorin ja kirjaston yhteistyö on jo nyt tiivistä, ja hankkeen avulla myös niiden yhteistoimintaa kehitetään entisestään.

Yhtenä tavoitteena hankkeessa on myös syventää yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä muiden oppilaistosten kanssa. Tätä on jo aloitettu esimerkiksi koodauspajojen tuottamisessa sekä harjoittelijayhteistyössä, mutta makerspace tarjoaa uuden ulottuvuuden yhteistyölle.

Tampereen kaupungin strategia painottaa digitalisaation edistämistä sekä avointa yhteisöllisyyttä ja kansalaisten osallistamista. Makerspace vastaa juuri näihin haasteisiin. http://www.tampere.fi/tiedostot/t/N00YJQ7LH/Kaupunkistrategia_tiivistelm...

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osallistujien määrä ja kävijät Maker space -toiminnassa 

Yhteistyö eri oppilaistosten ja muiden toimijoiden kanssa

Kysely Makerspace-toiminnasta ja sen tulokset, v. 2019 

Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on käynnistää makerspace-toiminta Sampolan kirjaston tietotorilla vuoden 2017 aikana. Suunnitteluun ja toiminnan käynnistämiseen palkataan projektityöntekijä kahdeksaksi kuukaudeksi. Hankeavustusta tarvitaan myös laitteiden ja kalusteiden hankintaan.

Projektityöntekijä tehtävät

 • täsmentää hankesuunnitelmaa yhdessä ohjausryhmän kanssa
 • käynnistää projektin
 • huolehtii tarvittavien laitteiden ja kalusteiden valinnasta, hankkimisesta ja käyttöönotosta
 • kartoittaa yhteistyökumppaneita ja neuvottelee yhteistyömalleista yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa
 • suunnittelee asiakkaiden ja henkilökunnan asiakkaiden ja henkilökunnan ohjaustoiminnan ja tilan työkäytännöt
 • perehdyttää henkilökunnan ja mahdollisia yhteistyötahoja tilan työkäytäntöihin ja laitteiden käyttöön

Projektityöntekijän työparina toimii siviilipalvelusmies.

Projektin eteneminen

Vaihe 1

Makerspace sijoittuu Sampolan kirjaston tietotorille.

Käynnistämisvaiheessa makerspace-tilassa on tarjolla seuraavia laitteita ja välineitä: 3d-tulostimia, mallinnin, vinyylileikkuri, lämpöprässi, ompelukone ja saumuri sekä kannettavia tietokoneita. Tilaa on tarpeen kalustaa uudestaan, koska tämän hetkinen kalustus ei ole muunnettavissa uuteen käyttöön.

Tietotorilta siirtyy makerspacen myötä muutamia asiakaskoneita Sampolan kirjaston puolelle ja aulaan. Kirjaston ja tietotorin yhteisen aulatilan toimivuutta on tarkoitus samalla kehittää ja sijoittaa tilaan pieni kaupunkitoimisto, urban office. Aula toimii tilojen käyntikorttina, minkä vuoksi aulatoimintojen sisustusarkkitehtoninen suunnittelu hankitaan alan ammattilaiselta.

 Vaihe 2

Tila avataan käyttöön asiakkaille. Projektityöntekijä perehdyttää uusia käyttäjiä, esittelee palvelua ja ottaa vastaan vierailijaryhmiä. Yhteistyötahojen kanssa työskentely voi tilan avaamisen jälkeen alkaa täydellä teholla. Tavoitteena on rakentaa palvelun ympärille vahvaa yhteistyötä paikallisten oppilaitosten, yhdistysten, kerhojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Asiakkailta edellytetään perehtymistä laitteiden käyttöön ennen omatoimisen käytön aloittamista. Perehdyttämistä hoidetaan sekä yhteistyökumppanien että henkilökunnan toimesta.

Makerspacen toiminnasta vastaa hankkeen jälkeen tehtävään rekrytoitava kirjaston työntekijä päätoimisesti.  Tilan ja toiminnan muutos - käynnistyksen jälkeen osaksi normaalia toimintaa. 

  

Aikataulu

Hanke alkaa 1.6.2017 ja jatkuu 1.2.2018 asti.

Vaihe 1

Kesä-elokuu 2017: Hankesuunnitelman täsmentäminen yhdessä ohjausryhmän kanssa. Projektin käynnistäminen. Tilasuunnittelun aloittaminen. Työkäytäntöjen ja hankintojen suunnittelu. 

Syys-marraskuu: Laitteiden hankinta, asennus ja käyttöönotto. Kalusteiden hankinta. Henkilökunnan perehdyttäminen. Kumppanuuksien luominen.

Vaihe 2.

Joulu-17 -tammikuu 2018

Palvelun aloitus ja tilan aavaaminen asiakkaille. Suunniteltujen työtapojen käyttöönotto ja arviointi. 
 

Taloussuunnitelma €

Hankkeeseen haetaan rahoitusta sekä projektihenkilöstöön, makerspace-laitteisiin että kalustamiseen. 

Henkilöstökulut:

Projektityöntekijä 8 kk, sis. työnantajakustannukset 24 000

Laitteet:

3D-tulostin 2 kpl 3000

Mallinnin 1000

Vinyylileikkuri 2000

Lämpöprässi 1000

Ompelukone ja saumuri 2500

Kannettava tietokone 2 kpl 2000

Ohjelmistolisenssit, tarvikkeet 2000

LAITTEET YHT. 13500

Kalustehankinnat:

Tietotori:

Pöydät 10 kpl 1000

Tuolit 10 kpl 2500

Aulatila, urban office ja asiakaskoneet:

Pöydät 6 kpl 1800

Tuolit 4 kpl 1000

Sermit 2000

Kirjaston uudelleen kalustus:

Tietokonepöydät 8 kpl 2400

Tuolit 8 kpl 2000

KALUSTEHANKINNAT YHT. 14200

Muut kulut:

Asiantuntijapalvelu: Sisustussuunnittelu 2000

Matkakulut 1000

MUUT KULUT YHT. 3000

 KAIKKI YHT. 54700

 

 

 

 

 

 

Aiemmat hankkeet: 

Makerspace-tyyppisiä kaupunkiverstaita on Suomessa jo muutamassa kirjastossa mm. pääkaupunkiseudulla. Digitalisaation ja yhteisöllisyyden edistäminen mainitaan keskeisinä tavoitteina myös Tampereen kaupunkistrategiassa. Makerspace-palvelua ei Tampereen kaupunginkirjastossa vielä ole, vaikka kysyntää on. Koko Pirkanmaan alueella ei toistaiseksi ole makerspace -toimintaa.  Tampereen makerspace toimisi esimerkkinä alueen mahdollisille muulle vastaavalle toiminnalle.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tarkoituksena oli käynnistää makerspace-toiminta Sampolan kirjaston tietotorilla. Suunnitteluun ja toiminnan käynnistämiseen palkattiin projektityöntekijä kuudeksi kuukaudeksi. Hankeavustusta turvin hankittiin makerspacessa käytössä oleva laitteisto ja tarvikkeet.

Projektityöntekijän tärkeimmät tehtävät

 • täsmensi hankesuunnitelman yhdessä ohjausryhmän kanssa
 • huolehti tarvittavien laitteiden ja kalusteiden valinnasta, hankkimisesta ja käyttöönotosta
 • kartoitti yhteistyökumppaneita, esitteli toimintaa ja keskusteli yhteistyömahdollisuuksista eri tahojen kanssa
 • suunnitteli asiakkaiden ja henkilökunnan ohjaustoimintaa ja tilan työkäytäntöjä yhdessä Sampolan tietotorin henkilökunnan kanssa
 • perehdytti henkilökuntaa ja asiakkaita laitteiden käyttöön
 • Kartoitti ja tilasi tarvittavat muutokset tiloihin, esim sähkötyöt

 

Projektin läpivienti

Makerspace-hankkeen projektityöntekijä aloitti 1.9.2017 ja työsuhde päättyi 28.2.2018.

Projektityöntekijä tutustui tarjolla oleviin laitevaihtoehtoihin ja valitsi niistä sopivimmat. Tarjontaan tutustumisen ja toisten makerspace-tilojen varustukseen tutustumisen jälkeen päädyttiin hankkimaan seuraavat laitteet ja välineet: Kaksi 3D-tulostinta, vinyylileikkuri, lämpöprässi, ompelukone ja saumuri, sekä kannettavia tietokoneita. Hankkeen loppuvaiheessa hankittiin lisäksi vielä piirtopöytä, pinssikone ja laminointikone. Projektityötekijä perehdytti henkilökuntaa, esitteli tulevia palveluita potentiaalisille yhteistyötahoille, suunnitteli tilan työkäytäntöjä ja laati laitteille selkeät käyttöohjeet. Projektityöntekijä kartoitti myös tarvittavat tilamuutokset ja tilasi työt. Joulukuussa 2017 järjestettiin avoin nimikilpailu, jonka tuloksena tila sai nimen Tekomo. Lopullisen päätöksen teki hankkeen ohjausryhmä. 

Tekomo perustettiin Sampolan kirjaston tietotorin toiseen puoliskoon. Tila kalustettiin kirjastojen vanhoilla kalusteilla, joten uusia ei tarvinnut hankkia. Kirjaston ja tietotorin yhteisen aulatilan toimivuutta oli tarkoitus hankkeen aikana kehittää, koska Tietotorilta siirtyi makerspacen tieltä 10 asiakastyöasemaa Sampolan kirjastoon ja aulaan. Tästä ideasta luovuttiin, koska kirjaston taloudesta ei riittänyt rahaa kalustamiseen. 

Laitteiden ja materiaalien hankintakustannusten selvittämisen jälkeen projektityöntekijä teki myös ehdotuksen asiakkailta perittävistä maksuista, joka hyväksyttiin Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan päätöksellä. 

Tila avattiin käyttöön asiakkaille 22.1.2018 ja avajaistilaisuus järjestettiin saman viikon lauantaina 27.1.2018. Laitteet tulivat asiakkaiden varattaviksi Netloan-ajanvarausjärjestelmään kirjastokortilla. Tekomoa voi käyttää Tietotorin asiakaspalveluaukioloaikoina. Itsepalvelun mahdollisuutta mietittiin hankkeen aikana mutta sitä ei ollut hankkeen resursseilla mahdollista toteuttaa.

Tekomo toimii lähtökohtaisesti tee-se-itse periaatteella, joten asiakkailta edellytetään perehtymistä laitteiden käyttöön ennen omatoimisen käytön aloittamista. Ohjeet ovat tarjolla paikan päällä ja myös Tekomon nettisivuilla. Aukioloaikana Tietotorin päivystäjä myös avustaa Tekomon käyttäjiä mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi keväällä 2018 järjestettiin asiakkaille ryhmäopastuksia 3D-tulostimien ja vinyylileikkurin käytöstä ja vastaavia tilaisuuksia on tarkoitus järjestää myös jatkossa.

Kokonaisuudessaan hanke toteutui melko suunnitellusti. Rahoitusta tuli sekä AVI:lta että omasta takaa vähemmän kuin suunniteltiin, joten Sampolan aulan uudelleenkalustamisesta luovuttiin ja projektityöntekijä palkattiin lyhyemmäksi aikaa, kuin alun perin oli tarkoitus. Suunnitelmassa mainittua siviilipalvelusmiestä ei myöskään ikinä hankittu, eikä Tekomoon ollut mahdollista saada työntekijää projektin jälkeen, vaikka suunnitelmassa näin suunniteltiin. Hankkeen ydinasia, eli toimivan  makerspace tilan luominen asiakkaiden käyttöön, kuitenkin toteutui suunnitellusti. 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Verkkosivut (www.tampere.fi/tekomo ) avattiin asiakkaille tammikuussa 2018 ja Instagram-tili (@tekomomakerspace) helmikuussa 2018. Verkkosivuilta löytyy oppaita Tekomon laitteiden käyttöön sekä käyttösäännöt ja varauskäytänteet. Instagram-tilin julkaisuissa kerrotaan Tekomon ajankohtaisista asioista ja jaetaan kuvia laitteilla tehdyistä töistä.  

Mediaseurantaa:

Tamperelainen (https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/575819-sampolaan-avataan-makerspa...

Moreenimedia (http://moreenimedia.uta.fi/2018/02/02/kirjasto-paihittaa-asiakkaat-digia...)

 Myös Radio Moreenissa oli haastattelu projektin tiimoilta. 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Asiakkaat ovat löytäneet Tekomon kohtalaisesti ja uteliaita käy päivittäin tutustumassa. Tekomon avaaminen laajensi suunnitellusti kaupunginkirjaston palvelutarjontaa ja tarjoaa nyt uusia tekemällä oppimisen mahdollisuuksia asiakasryhmille, joiden kiinnostusta Tietotorit eivät ole aiemmin tavoittaneet. Tietotorien toiminta on perinteisesti keskittynyt alkeellisimpien tietoteknisten perustaitojen tukemiseen. Tekomon avulla oppimisen ja oivaltamisen mahdollisuuksia avautui myös asiakkaille, jotka eivät kaipaa kurssimuotoista opiskelua tietotekniikan alkeista, vaan ainoastaan tilan ja laitteet omatoimiseen työskentelyyn. Tämä oli johtoajatus hanketta suunniteltaessa ja se näyttää toteutuvan Tekomon toiminnassa nykyisellään, joskin asiakasmäärillä olisi varaa kasvaa. 

Hankkeen tavoitteena oli myös luoda tila, joka kannustaisi yhteisöllisyyteen ja oman osaamisen jakamiseen. Vaikka asiakasmäärät ovat olleet maltillisia, ovat asiakkaat selvästi sisäistäneet tilan hengen juttelemalla ja neuvomalla toisiaan tarpeen mukaan. Ensimmäisien kuukausien aikana tilaan on käynyt tutustumassa useampi eri ryhmä (koulu, yhdistys, kerho tms), joten yksittäisten asiakkaiden lisäksi tällaisista valmiista ryhmistä toivotaan käyttäjiä Tekomolle.  

Jatkotoimenpiteet: 

Tavoitteena on rakentaa palvelun ympärille vahvaa yhteistyötä paikallisten oppilaitosten, yhdistysten, kerhojen ja muiden toimijoiden kanssa. Ennen Tekomon avaamista työtä oli hankala tehdä, koska yhteistyökumppaneille ei vielä ollut mitään konkreettista näytettävää. Tekomon avauduttua tähän työhön on helpompi panostaa.  

Tekomo ja samassa rakennuksessa sijaitseva Tampereen seudun työväenopiston tukevat myös toinen toistaan. Työväenopisto järjestää kursseja esim. ompelemisesta ja 3D-mallintamisesta ja Tekomo taas tarjoaa laitteet kursseilla opeteltujen asioiden tekemiseen myöhemmin. Tämän toivotaan tuovan syksystä 2018 alkaen asiakkaita käyttämään Tekomoa. 

Tekomon mahdollisuuksia on jatkossa tarkoitus myös mainostaa entistä laajemmin potentiaalisille asiakkaille.  

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2017
Lopetuspäivämäärä : 
01/05/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€54 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€60 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€33 250
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 250
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
28henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
40henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000

Hakemus on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Avustusta ei voi käyttää kalustamiseen. Ks. perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi