Yhessä!
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 96
50101
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi launonen
Puhelin : 
044 794 2460
Sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
Hankkeen tavoite: 

Yhessä! on hanke, jossa kirjastopalvelut ja nuorisopalvelut tekevät yhteistyössä asiakaslähtöistä nuorisokasvatus- ja kirjastotyötä. Hankkeen tavoitteena on luoda kirjaston ja nuorisotoimen välille alueellinen yhteistyömalli. Yhteistyömalli luodaan Mikkelin kaupungin alueelle. Yhteistyötä syvennetään yhteistyömallin ohella myös yhteisessä tapahtumantuotannossa.  Hankkeen jälkeen Mikkelin kirjastolla ja nuorisotoimella on toimiva yhteistyömalli, joka voidaan jatkossa ottaa käyttöön myös Hirvensalmella, Pertunmaalla ja Puumalassa, joiden kirjastot kuuluvat Mikkelin kirjastoverkkoon. Hankkeen teemoina ovat elinikäinen oppiminen sekä aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Yhteisten tapahtumien määrä
Yhteistyömalli-työkirja

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa malli, jossa kirjastopalvelut ja nuorisopalvelut tekevät yhteistyössä asiakaslähtöistä nuorisokasvatus- ja kirjastotyötä.
Palkataan projektityöntekijäksi nuorisotyöstä kokemusta omaava henkilö. Hänen tehtävänään on laatia kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyömalli. Erilaisia palvelu- ja toimintamuotoja kokeillaan ja hyvät käytänteet kootaan yhteen ja tuodaan kaikkien tietoon. Hankkeen tavoitteena on löytää sellaisia toimintamuotoja, jotka hyödyttävät sekä kirjastoa että nuorisotointa myös hankkeen päätyttyä ja tehdä yhteistyöstä pysyvää. Lisäksi projektityöntekijä suunnittelee ja järjestää kirjasto- ja nuorisotoimen työntekijöille koulutusta nuorten kohtaamisen menetelmistä ja ohjaamisesta yksilö- ja ryhmätilanteissa,
Nuorten tiloja kirjastoissa muokataan yhdessä nuorten kanssa. Nuoria osallistetaan tekemään tilasta houkutteleva. Hankkeessa edistetään maker-kulttuurin avulla monipuolisesti itsetekemisen mahdollisuuksia. Yhteisiä makerspace-pajoja järjestetään myös niin, että nuoret osallistetaan toimimaan asiantuntijoina, jolloin toiminta on nuorilta nuorille.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€29 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€37 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000