Yhessä!
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 96
50101
Ansvarsperson : 
Virpi launonen
Telefonnummer : 
044 794 2460
E-post : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
Projektets målsättning: 

Yhessä! on hanke, jossa kirjastopalvelut ja nuorisopalvelut tekevät yhteistyössä asiakaslähtöistä nuorisokasvatus- ja kirjastotyötä. Hankkeen tavoitteena on luoda kirjaston ja nuorisotoimen välille alueellinen yhteistyömalli. Yhteistyömalli luodaan Mikkelin kaupungin alueelle. Yhteistyötä syvennetään yhteistyömallin ohella myös yhteisessä tapahtumantuotannossa.  Hankkeen jälkeen Mikkelin kirjastolla ja nuorisotoimella on toimiva yhteistyömalli, joka voidaan jatkossa ottaa käyttöön myös Hirvensalmella, Pertunmaalla ja Puumalassa, joiden kirjastot kuuluvat Mikkelin kirjastoverkkoon. Hankkeen teemoina ovat elinikäinen oppiminen sekä aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Yhteisten tapahtumien määrä
Yhteistyömalli-työkirja

Projektbeskrivning : 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa malli, jossa kirjastopalvelut ja nuorisopalvelut tekevät yhteistyössä asiakaslähtöistä nuorisokasvatus- ja kirjastotyötä.
Palkataan projektityöntekijäksi nuorisotyöstä kokemusta omaava henkilö. Hänen tehtävänään on laatia kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyömalli. Erilaisia palvelu- ja toimintamuotoja kokeillaan ja hyvät käytänteet kootaan yhteen ja tuodaan kaikkien tietoon. Hankkeen tavoitteena on löytää sellaisia toimintamuotoja, jotka hyödyttävät sekä kirjastoa että nuorisotointa myös hankkeen päätyttyä ja tehdä yhteistyöstä pysyvää. Lisäksi projektityöntekijä suunnittelee ja järjestää kirjasto- ja nuorisotoimen työntekijöille koulutusta nuorten kohtaamisen menetelmistä ja ohjaamisesta yksilö- ja ryhmätilanteissa,
Nuorten tiloja kirjastoissa muokataan yhdessä nuorten kanssa. Nuoria osallistetaan tekemään tilasta houkutteleva. Hankkeessa edistetään maker-kulttuurin avulla monipuolisesti itsetekemisen mahdollisuuksia. Yhteisiä makerspace-pajoja järjestetään myös niin, että nuoret osallistetaan toimimaan asiantuntijoina, jolloin toiminta on nuorilta nuorille.

Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€29 800
Egen finansiering: 
€7 800
Budget sammanlagt: 
€37 600
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€18 000