Yhteisluettelon pilotointi
Vuoden 2012 OKM-hanke   


Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Pl 152
33101
Kirjaston puhelin : 
03 565 611
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tampere.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tam
Y-tunnus : 
0211675-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Petri Tonteri
Puhelin : 
0400 831796
Sähköposti : 
petri.tonteri@tampere.fi
Kuvaus : 

Kansalliskirjaston käynnistämä yhteisluettelohanke ollaan ulottamassa yleisiin kirjastoihin. Hanke on alan strategioiden mukainen.

Yhteisluetteloon osallistumisen ehtona on MARC21-formaatti, joka on käytössä Tampereen kaupunginkirjaston ja Pirkanmaan muiden kirjastojen yhteisessä PIKI-kirjastojärjestelmässä. Tamperetta on pyydetty pilotiksi tästä syystä.

Yhteistyötä Kansalliskirjaston ja järjestelmätoimittajan kanssa

Pilotointi on tärkeää mm. ohjelmistojen (Aleph ja yleisten kirjastojen järjestelmät) yhteen toimimisen varmistamiseksi. PIKI-kimppa on toistaiseksi ainoa iso kirjastoyhteenliittymä, joka käyttää Axiell Nordic oy:n Aurora-ohjelmistoa. Monet maakuntakirjastot ja niiden vetämät kimpat suunnittelevat siirtymistä Auroraan lähivuosina, vaikka samaan aikaan selvitetään myös muita mahdollisuuksia. On kuitenkin realistista ajatella, että Aurora on ainakin yhteisluettelon alkuvuosina hyvin monen suomalaisen kirjaston ohjelmisto.

Rajapintojen rakentaminen järjestelmien välille hoidetaan pääosin Kansalliskirjaston ja Axiellin välillä. Niiden avulla saadaan tietueet liikkumaan Lindan ja Auroran välillä. Tämä vaihe on ajoitettu vuoden 2012 alkuun.

 Tampereen kaupunginkirjaston osuus on luetteloinnin testaaminen Aleph-ohjelmalla, johon tehdään  selainpohjainen clientti. Järjestelmän käyttö vaatii Tampereen tietokantaosaston työtekijöiltä opiskelua.

Pilottiaineisto valitaan Tampereella. Aineisto tuodaan Lindaan ja sen luettelointia siellä testataan. Tarkoitus on aloittaa aineistolla, josta on jo olemassa samanlaiset käytännöt, esim. monografiat. Mahdollisena testattavana on mainittu Satumetso tai sen osa, koska Tampereella on tavallista monipuolisemmin luetteloidut sadut. Näin ne saataisiin alusta asti yhteisluetteloon kaikkien hyödyksi.

Teknisesti ratkaistava kysymys rajapinnan rakentamisen lisäksi on mm. replikointifilttereiden asettaminen. Nämä kysymykset ratkotaan järjestelmätoimittajan, Kansalliskirjaston ja Tampereen kaupunginkirjaston yhteistyönä.

Resurssit

Hankkeeseen kiinnitetään projektisuunnittelija, jolle varataan työaikaa 6 htkk (elokuu 2012-helmikuu 2013). Lisäksi hankkeeseen osallistuu koko tietokantaosasto mm. opiskelemalla Alephia ja toimimalla projektisuunnittelijan tukena eri vaihtoehtoja pohdittaessa ja testattaessa. Tämä vaihe ajoittuisi loppuvuoteen 2012. Tietokantaosaston panos on Tampereen omavastuuosuutta, jolle hakemuksessa ei ole laskettu hintaa. Karkean arvion mukaan työaikaa kuluu yhteensä vähintään 2 vk / tietokantaosaston työntekijä (5+2 henkilöä): projektin alussa opiskelua 2pv, myöhemmin 1 kk:n ajan intensiivijakso, jolloin osastolaiset palaveroivat ja miettivät yhdessä projektihenkilön kanssa eroja Auroran ja Alephin välillä ja mitä vaihtuvamuotoisia kenttiä Lindasta halutaan hyödyntää.

Kirjaston järjestelmäasiantuntijat osallistuvat työhön Aurora-ohjelmistotuntemuksensa pohjalta. Tampereella on myös yhteisluetteloon liittyvää asiantuntemusta, joka on hankkeessa hyödyksi: verkkopäällikkö Petri Tonteri on v. 2009 ilmestyneen Hyvösen & Tonterin selvityksen ’Kansallinen yhteisluettelo nyt ja Tulevaisuudessa – faktaa ja visioita’ toinen kirjoittaja.

Hankkeeseen voidaan käyttää 10 00 € Tampereen kaupungin tietohallinnon rahoitusta, josta lopulliset päätökset tehdään vuoden vaihteessa.

Hankkeen reunaehtoja

Aikatauluun vaikuttaa kaksi asiaa. Ennen pilotin aloittamista Tampereen kaupunginkirjastossa on selvitettävä Auroran käyttöaikana (joulukuusta 2010 alkaen) kertynyt luetteloimattoman aineiston suma. Olemme suuntaamassa siihen ylimääräisiä resursseja. Toiseksi tehdään PIKI-yhteisjärjestelmätason selvitys siitä, miten tupla-, tripla- jne. moninkertaiset tietueet voidaan tehokkaimmin poistaa tietokannasta. 

Lisäksi hankkeen yleinen toteutumisehto on, että Axiell saa Aurora-ohjelmaan valmiiksi ns. poiminta- ja yhdistelytyökalun. Se on luvattu versiopäivitykseen Q4/2011, joka asennetaan marraskuun viimeisellä viikolla 2011.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kansalliskirjasto, Axiell Nordic Oy, muut Auroraa käyttävät maakuntakirjastot

Aloituspäivämäärä : 
31/07/2012
Lopetuspäivämäärä : 
27/02/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€32 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Budjetti euroissa yhteensä: 
€42 000
Haettu muu avustus: 
€10 000
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus