Yhyres hyvä tuloo - Jalasjärven ja Kurikan kirjastojen yhdistyminen
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kurikan kapunginkirjasto
Kurikan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Seurapuistikko 2
61300
Kirjaston puhelin : 
06-4513635
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kurikka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kurka
Y-tunnus : 
0209046-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsti Länsikallio / 1.8.2016 alkaen Johanna Silander
Puhelin : 
0447321102
Sähköposti : 
kirsti.lansikallio@kurikka.fi / 1.8.2016 alkaen johanna.silander@kurikka.fi
Hankkeen tavoite: 

1.1.2016 Jalasjärven kunta yhdistyy Kurikan kaupunkiin. Hankkeella pyritään kehittämään laadukkaita kirjastopalveluja yhteisin voimin ja ajatuksin koko kaupungissa. Hankkeessa hyödynnetään paikallista osaamista ja yhteisiä vahvuuksia.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeella pyritään kehittämään laadukkaita kirjastopalveluja yhteisin voimin ja ajatuksin koko kaupungissa. Hankkeessa hyödynnetään paikallista osaamista ja yhteisiä vahvuuksia.

Kuvaus : 

1.1.2016 Jalasjärven kunta yhdistyy Kurikan kaupunkiin. Asukkaita uudessa Kurikassa on n. 22.400. Kirjastoverkko säilyy kuntaliitoksessa nykyisenä, eli pääkirjasto Kurikassa sekä lähikirjastot Jalasjärvellä ja Jurvassa. Kirjastoautoja on kolme, mutta tavoitteena on hankkia yksi uusi kirjastoauto, ja uudistaa palvelukonseptia monipalveluautoksi.

Uudella Kurikan kaupunginkirjastolla on 252.000 niteen aineistokokoelma, 9.400 uutuushankintaa vuodessa, 372.000 lainaa vuodessa ja 14,35 kirjaston palkkaamaa henkilötyövuotta (vuoden 2013 tilastojen mukaan). Molemmilla on käytössä Axiell Aurora –kirjastojärjestelmä. Jalasjärvi kuuluu Lakia-kimppaan ja Kurikka Krannit-kimppaan.

Hankkeella pyritään kehittämään laadukkaita kirjastopalveluja yhteisin voimin ja ajatuksin koko kaupungissa. Hankkeessa hyödynnetään paikallista osaamista ja yhteisiä vahvuuksia.

Yhteinen sävel

Uuden Kurikan kirjastopalveluille laaditaan kehittämisstrategia. Strategian laatimiseen osallistuu koko kirjastohenkilöstö. Kirjaston käyttäjät otetaan mukaan kehittämiseen.

Kuntalaisten palvelutarpeita selvitetään tutkimuksella. Palvelutarpeita selvitetään erityisesti kirjastoauton osalta, onhan uuden kirjastoauton suunnittelu alkamassa. Tutkimuksen toteuttaminen tarjotaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelupalvelualan opiskelijalle opinnäytetyönä tehtäväksi.

Strategian pohjaksi järjestetään kaksi kehittämispäivää, joihin osallistuu koko kirjastohenkilöstö. Mukaan kutsutaan myös luottamushenkilöitä ja asiakkaiden edustajia. Kehittämispäivät järjestetään yhteisöllistä oppimista edistävinä työpajoina, joissa asetetaan tavoitteet, valitaan kehittämiskohteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Työpajoja vetämään otetaan ulkopuolinen asiantuntija.

Aikataulu: Palvelutarvekysely 1/2016-12/2016 (opinnäytteen toteutusaika), kehittämispäivät 5/2015 ja 9/2015, strategia valmis 12/2015

Kustannukset:
Tutkimuksen toteuttaminen 2.000 euroa
Tutkimuspalkkio 2.000 euroa
Kehittämispäivät asiantuntijapalkkiot 2.000 euroa
Matkakulut 1.000 euroa
Tila- ja ravitsemuspalvelut 2.000 euroa

Yhteiset työkalut

Uuden Kurikan kirjaston muodostamisen kannalta yhteinen kirjastojärjestelmä on ensiarvoisen tärkeä. Yhteiset aineisto- ja asiakasrekisterit ovat kirjastopalvelun ydin, jonka varassa palvelu toimii. Jalasjärven kirjasto kuuluu Lakia-kimppaan, jossa mukana ovat myös Isokyrö, Kauhava, Laihia ja Lapua. Kurikka kuuluu Krannit-kimppaan, jossa mukana ovat myös Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki ja Teuva. Uuden Kurikan kirjasto tarvitsee toimiakseen tehokkaasti ja taloudellisesti yhteisen kirjastojärjestelmän. Asiakas käyttää yhtä kirjastokorttia kaikissa Kurikan kirjastopisteissä ja saa tasalaatuista palvelua. Kokoelmaa ja siihen käytettyjä resursseja hyödynnetään tehokkaasti koko kunnan alueella. Palveluprosessit, käyttösäännöt ja maksut yhtenäistetään.

Maakunnallinen kirjastojärjestelmäselvitys Etelä-Pohjanmaalla on alkamassa ja valmistunee huhtikuun 2015 loppuun mennessä. Selvityksessä ovat mukana Krannit-, Lakia-, Oiva-, Seitti- ja Yty-kimpat sekä Ilmajoen kunnankirjasto. Selvityksen tulokset ovat hyödynnettävissä Kurikan päätöksenteon pohjana. Yhteisen kirjastojärjestelmän tarve on akuutti, ja siksi Jalasjärven ja Kurikan kirjastojärjestelmät on yhdistettävä. Haemme avustusta Jalasjärven kunnankirjaston irrotukseen Lakia-kannasta ja yhdistämiseen Krannit-kantaan tai Kurikan kaupunginkirjaston irrotukseen Krannit-kannasta ja yhdistämiseen Lakia-kantaan. Toteutamme omalla rahoituksella verkkokirjaston uudelleen indeksoinnin ja verkkokirjaston käyttöoikeuskulut. Hanketyöntekijä tarvitaan valmistelemaan tietokantojen konversiota, parametrien määrittelyä sekä toimimaan projektisihteerinä.

Aikataulu: Maakunnallinen selvitys valmistuu 4/2015, päätös liittymissuunnasta 6/2015, kantojen irrotus ja yhdistäminen 1/2016 mennessä. Hanketyöntekijä ajalle 11/2015-12/2015.

Kustannukset:
Hanketyöntekijän palkkakustannukset (2 kk) 5.600 euroa
Irrotus vanhasta kannasta ja liittäminen uuteen 14.000 euroa
Verkkokirjaston käyttöoikeus, asennus, indeksointi 8.350 euroa

Kokoelmat yhteiseen käyttöön

Kirjastolle laaditaan yhteinen kokoelmapolitiikka, jossa määritellään valinnan ja hankinnan sekä varastoinnin periaatteet. Tilastojen 2013 mukaan Jalasjärvellä oli 12,24 nidettä asukasta kohti ja Kurikassa 10,62 nidettä asukasta kohti. Koko maassa oli 7,07 nidettä asukasta kohti. Vuotuiset hankinnat olivat Jalasjärvellä 3,35 % kokoelmasta ja Kurikassa 3,99 % kokoelmasta. Koko maassa hankinnat olivat 4,97 % kokoelmasta. Kansainvälinen suositustaso on 8 % kokoelmasta. Luvut osoittavat, että vanhan aineiston osuus kokoelmistamme on suuri.

Kokoelmien nykytilasta laaditaan selvitys. Selvityksen pohjalta määritellään yhteinen kokoelmapolitiikka, joka takaa resurssien tehokkaan käytön aineistohankinnoissa sekä aineiston riittävän saatavuuden koko kunnan alueella. Tavoitteena on laatia selkeät periaatteet poistoon ja varastointiin, jotta käytönnön kokoelmatyö olisi tehokasta. Hanketyöntekijä selvitys- ja suunnittelutehtäviin on tarpeen.

Aikataulu: Hanketyöntekijä ajalle 9/2015-10/2015. Valmis kokoelmapolitiikka 12/2016.

Kustannukset:
Hanketyöntekijän palkkakustannukset (2 kk) 5.600 euroa
Matkakulut 1.500 euroa

Omarahoitus on 28 % hankkeen kuluista, sisältäen hankkeen hallinnoinnin ja henkilöstön työpanoksen  (5.600 euroa) sekä verkkokirjaston yhdistämisen (8.350 euroa).

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Jalasjärven kunnankirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Työryhmä: Kirsti Länsikallio (pääkirjasto), Johanna Laakso (Jalasjärven kunnankirjasto), Noora Vuorenmaa (Jurvan kirjasto)

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

1.1.2016 Jalasjärven kunta yhdistyi Kurikan kaupunkiin. Asukkaita uudessa Kurikassa on n. 22.400. Kirjastoverkko säilyi kuntaliitoksessa nykyisenä, eli pääkirjasto Kurikassa sekä lähikirjastot Jalasjärvellä ja Jurvassa. Kirjastoautoja on kaksi, mutta tavoitteena on hankkia yksi uusi kirjastoauto, ja uudistaa palvelukonseptia monipalveluautoksi.

Uuden Kurikan kirjastopalveluille laaditaan kehittämisstrategia. Strategian laatimiseen osallistuu koko kirjastohenkilöstö. Kirjaston käyttäjät otetaan mukaan kehittämiseen.

Kuntalaisten palvelutarpeita selvitetään tutkimuksella. Palvelutarpeita selvitetään erityisesti kirjastoauton osalta, onhan uuden kirjastoauton suunnittelu alkamassa. Tutkimuksen toteuttaminen tarjotaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelupalvelualan opiskelijalle opinnäytetyönä tehtäväksi.

Strategian pohjaksi järjestetään kaksi kehittämispäivää, joihin osallistuu koko kirjastohenkilöstö. Mukaan kutsutaan myös luottamushenkilöitä ja asiakkaiden edustajia. Kehittämispäivät järjestetään yhteisöllistä oppimista edistävinä työpajoina, joissa asetetaan tavoitteet, valitaan kehittämiskohteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Työpajoja vetämään otetaan ulkopuolinen asiantuntija.

Uuden Kurikan kirjaston muodostamisen kannalta yhteinen kirjastojärjestelmä on ensiarvoisen tärkeä. Yhteiset aineisto- ja asiakasrekisterit ovat kirjastopalvelun ydin, jonka varassa palvelu toimii. Jalasjärven kirjasto kuuluu Lakia-kimppaan, jossa mukana ovat myös Isokyrö, Kauhava, Laihia ja Lapua. Kurikka kuuluu Krannit-kimppaan, jossa mukana ovat myös Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki ja Teuva. Uuden Kurikan kirjasto tarvitsee toimiakseen tehokkaasti ja taloudellisesti yhteisen kirjastojärjestelmän. Asiakas käyttää yhtä kirjastokorttia kaikissa Kurikan kirjastopisteissä ja saa tasalaatuista palvelua. Kokoelmaa ja siihen käytettyjä resursseja hyödynnetään tehokkaasti koko kunnan alueella. Palveluprosessit, käyttösäännöt ja maksut yhtenäistetään.

Maakunnallinen kirjastojärjestelmäselvitys Etelä-Pohjanmaalla on alkamassa ja valmistunee huhtikuun 2015 loppuun mennessä. Selvityksessä ovat mukana Krannit-, Lakia-, Oiva-, Seitti- ja Yty-kimpat sekä Ilmajoen kunnankirjasto. Selvityksen tulokset ovat hyödynnettävissä Kurikan päätöksenteon pohjana. Yhteisen kirjastojärjestelmän tarve on akuutti, ja siksi Jalasjärven ja Kurikan kirjastojärjestelmät on yhdistettävä. Haemme avustusta Jalasjärven kunnankirjaston irrotukseen Lakia-kannasta ja yhdistämiseen Krannit-kantaan tai Kurikan kaupunginkirjaston irrotukseen Krannit-kannasta ja yhdistämiseen Lakia-kantaan. Toteutamme omalla rahoituksella verkkokirjaston uudelleen indeksoinnin ja verkkokirjaston käyttöoikeuskulut. Hanketyöntekijä tarvitaan valmistelemaan tietokantojen konversiota, parametrien määrittelyä sekä toimimaan projektisihteerinä.

Kirjastolle laaditaan yhteinen kokoelmapolitiikka, jossa määritellään valinnan ja hankinnan sekä varastoinnin periaatteet. Tilastojen 2013 mukaan Jalasjärvellä oli 12,24 nidettä asukasta kohti ja Kurikassa 10,62 nidettä asukasta kohti. Koko maassa oli 7,07 nidettä asukasta kohti. Vuotuiset hankinnat olivat Jalasjärvellä 3,35 % kokoelmasta ja Kurikassa 3,99 % kokoelmasta. Koko maassa hankinnat olivat 4,97 % kokoelmasta. Kansainvälinen suositustaso on 8 % kokoelmasta. Luvut osoittavat, että vanhan aineiston osuus kokoelmistamme on suuri.

Kokoelmien nykytilasta laaditaan selvitys. Selvityksen pohjalta määritellään yhteinen kokoelmapolitiikka, joka takaa resurssien tehokkaan käytön aineistohankinnoissa sekä aineiston riittävän saatavuuden koko kunnan alueella. Tavoitteena on laatia selkeät periaatteet poistoon ja varastointiin, jotta käytönnön kokoelmatyö olisi tehokasta. Hanketyöntekijä selvitys- ja suunnittelutehtäviin on tarpeen.

Hankkeen arviointi

Hankkeella pyrittiin kehittämään laadukkaita kirjastopalveluja yhdessä koko henkilökunnan voimin. Koko henkilökunta otettiin mukaan ideointiin, visiointiin ja pohdiskeluun. Yhteistyössä laadittiin Kurikan kirjastojen kehittämisstrategia, jossa toimintaa ohjaavat yhteiset arvot ja yhteinen visio. Hankkeen aikana järjestettiin kaksi kehittämispäivää, joihin osallistui koko henkilökunta. Hankesuunnitelmaan kirjattu Kurikan kirjastojen yhteinen kokoelmapolitiikka laadittiin. Uusi kokoelmapolitiikka määrittelee hankinta-, poisto- ja varastointiperiaatteet kussakin toimipisteessä. Hankkeen aikana oli tarkoitus toteuttaa myös palvelutarveselvitys kirjastoautopalvelujen osalta, koska Kurikan kirjasto on hankkimassa lähitulevaisuudessa uutta kirjastoautoa, joka olisi mahdollisesti monipalveluauto. Uusi kirjastoauto korvaisi kaksi vanhaa kirjastoautoa, ja liikennöisi koko Kurikan alueella kahdessa vuorossa. Palvelutarveselvitystä alkoi toteuttaa SeAmk:n opiskelija opinnäytetyönään, mutta opinnäytetyö on Kurikan kirjastosta johtumattomista syistä vielä keskeneräinen. Valmistumassa, mutta ei hankkeen aikataulussa.

Hankkeella oli tarkoitus irroittaa Jalasjärven kunnankirjasto Lakia-tietokannasta ja liittää se Krannit-tietokantaan. Tästä suunnitelmasta kuitenkin luovuttiin, koska Kurikan ja Jalasjärven kuntaliitoksen jälkeen Eepos-kirjastojen konversio oli jo hyvin lähellä, ja irroituksesta ja liittämisestä säästyvä summa suunniteltiin käytettävän Kurikan ja Jalasjärven kirjastojen tietokantojen liittämiseen Eepos-tietokantaan. Suunnitelma muuttui, kun selvisi, että pienet kirjastot, joihin Kurikkakin luettiin kuuluvaksi, eivät joudu maksamaan Eepos-tietokantaan liittymisestä.

Yhyres hyvä tuloo -hankkeesta jäi siis käyttämättä palvelutarveselvitykseen ja tietokantojen yhdistymiseen varattu summa. Tämä summa on sovittu kirjastotoimen ylitarkastaja Anneli Ketosen kanssa siirrettäväksi ja hyödynnettäväksi Eepos-kirjastojen kokoelmapolitiikkaan ja Kurikan, Jalasjärven ja Jurvan yhteisiin verkkosivuihin.

 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kurikan kirjastojen kehittämisstrategia

Kurikan kirjastojen yhteinen kokoelmapolitiikka

Kurikan, Jalasjärven ja Jurvan kirjastojen uudet verkkosivut, https://www.kurikankirjastot.fi/

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kurikan kirjastojen kehittämisstrategia

Kurikan, Jalasjärven ja Jurvan kirjastojen henkilökunta laati yhdessä kehittämisstrategian koko organisaatiolle. Laadittu kehittämisstrategia ohjaa toimintaa ja asettaa sille tavoitteet. Kurikan kaupunginkirjaston visiona on olla inspiroiva, kehittyvä ja kehittävä. Rikkautenamme on ammattitaito sekä monipuoliset sisällöt ja palvelut. Kurikan kirjasto haluaa olla iloinen, näkyvä ja tiedottava. Kurikan kirjaston arvoja ovat tasa-arvoisuus, asiakaslähtöisyys, yhdessä onnistuminen ja innovatiivisuus. Yhteiset kehittämispäivät auttoivat kirjastojen henkilökuntaa tutustumaan toisiinsa paremmin ja kirkastivat yhteistä päämäärää, jota kohti yhdessä pyritään. Havaitsimme, että henkilökunta painottaa hyvin samankaltaisia asioita ja sille ovat tärkeitä samanlaiset arvot.

Kurikan kirjastojen kokoelmapolitiikka 2017

Kurikan kirjastoille laadittiin uusi kokoelmapolitiikka. Kokoelmapolitiikka ohjaa pääkirjaston, Jalasjärven kirjaston ja Jurvan kirjaston hankintaa, varastointia ja poistoja. Hankinta-, varastointi- ja poistoperiaatteista pyrittiin tekemään selkeät ja helposti omaksuttavat, jotta niistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä kokoelmatyössä ja jotta ne olisi helppo kokoelmatyötä tekevän henkilön sisäistää. Kokoelmapolitiikassa kerrotaan kokoelman muodostamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Kokoelmapolitiikasta selviää, ketkä ovat vastuussa kokoelmasta ja sen kehittämisestä. Kokoelmapolitiikka ohjaa kokoelma kehittämistä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Se toimii kirjaston henkilökunnan työvälineenä ja asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja kehysorganisaation tietopakettina kirjaston toiminnasta. Kirjaston kokoelman kehittämisen lähtökohtana on kirjastolaki ja siinä mainittu sivistyksellinen tasa-arvo. Kokoelman tulee tarjota asiakkaille tietoa, tukea opiskelua ja harrastusta sekä tarjota elämyksiä ja virkistystä. Kokoelman tulee olla uusiutuva, riittävän kattava ja vastata kysyntää. Kokoelmapolitiikka sisältää toimintaympäristön analyysin, kokoelmapolitiikan tavoitteet, nykyisen kokoelman arvioinnin, hankinnan suhteessa määrärahoihin, yleiset valintaperiaatteet ja valintaperiaatteet aineistoryhmittäin, hankinnan periaatteet, kokoelman huollon ja kokoelmapolitiikan ylläpidon periaatteet.

Kurikan kirjastojen uudet verkkosivut

Eepos-kirjastokimpan myötä alueen vanhat kirjastokimpat lakkasivat olemasta, ja siksi Kurikan kirjaston Krannit-verkkosivusto poistui käytöstä. Eepos-alueen uudeksi verkkokirjastoksi oli valittu Kansalliskirjaston kehittelemä ja hallinnoima Finna, mutta tarve kirjaston omille verkkosivuille oli olemassa. Halusimme luoda verkkosivut, jotka olisivat selkeät, käyttäjäystävälliset, helposti päivitettävät ja sellaiset, joihin pystyy lisäämään monipuolisesti sisältöä ja joiden kautta asiakas löytää haluamansa tiedon mahdollisimman nopeasti. Kuntaliitoksen jälkeen tavoitteenamme oli uusien verkkosivujen kautta myös luoda kuvaa yhtenäisestä kunnasta, jossa kaikki toimipisteet näyttäytyvät samanarvoisina. Suunnittelimme verkkosivujen ulkoasua ja sisältöä yhteistyössä muiden Kurikan kirjastojen toimipisteiden kanssa. Tärkeää oli, että sivuilla olisi mahdollisimman paljon tietoa, mutta helposti omaksuttavassa ja löydettävässä muodossa. Verkkosivuja suunniteltaessa ajattelimme nimenomaan asiakasta. Halusimme myös, että sivuilta on linkki Eepos-verkkokirjastoon. Kurikan kirjastojen uudet verkkosivut loi kurikkalainen freelance web-designer Jari Pelto-Piri, ja niiden osoite on https://www.kurikankirjastot.fi. Olemme olleet hyvin tyytyväisiä uusiin verkkosivuihimme, ja ne ovat keränneet kiitosta myös kirjaston asiakkailta. Uutena palveluna lisäsimme verkkosivuille chat-toiminnon, jota asiakkaat ovat jo ahkerasti käyttäneetkin. Uusia verkkosivuja saavat ja osaavat päivittää kaikki kirjaston työntekijät.

Myönnetystä hankerahasta 6212,54 € siirrettiin käytettäväksi Eepos-kirjastojen yhteiseen kokoelmapolitiikkaan, joka on parhaillaan työn alla.

Jatkotoimenpiteet: 

Kurikan kirjastojen yhteiset kehittämispäivät olivat henkilökunnalta saadun palautteen mukaan tarpeellisia ja hyödyllisiä. Tulemme jatkossakin pitämään yhteisiä kehittämispäiviä säännöllisesti.

Kurikan kirjastojen yhteinen strategia on nyt valmis, mutta kaipaa päivitystä muutaman vuoden välein. Avaimet strategiatyöhön ovat nyt olemassa, ja yhteiset tavoitteet ohjaavat toimintaa haluttuun suuntaan. Yhteistyön tehostaminen ja osaamisen jakaminen eri toimipisteiden välillä on saatu hyvään alkuun, ja työtä jatketaan tulevaisuudessa opittujen hyvien käytäntöjen mukaisesti. On kaikkien etujen mukaista, että kaikkea ei tarvitse yrittää tehdä yksin, vaan muiden ammattitaitoa pystyy hyödyntämään erilaisissa tapahtumissa ja projekteissa.

Kurikan kirjastojen yhteinen kokoelmapolitiikka on tärkeä työkalu kokoelmatyössä. Myös kokoelmapolitiikka elää ajassa ja kaipaa päivittämistä säännöllisesti. Eepos-kirjastojen tuleva yhteinen kokoelmapolitiikka tulee varmasti jossain määrin vaikuttamaan myös Kurikan kirjastojen kokoelmapolitiikkaan, jolloin sitä joudutaan arvioimaan uudelleen.

Kurikan kirjastojen uudet verkkosivut on rakennettu niin, että niihin pystyy kirjaston henkilökunta lisäämään sisältöä. Niihin pystyy myös rakentamaan uusia toiminnallisuuksia jälkikäteen, esimerkkinä juuri asennettu chat-palvelu asiakkaille. Kehitämme verkkosivuja asiakasta ja hänen tarpeitaan kuunnellen ja tulevaisuuden näkymiä haistellen.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€35 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 950
Budjetti euroissa yhteensä: 
€49 650
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€32 805
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 805
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
38henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000