Yksi maailma – monta kulttuuria, kirjastossa löydät ne kaikki
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 96 (Papinkatu 20)
06101
Kirjaston puhelin : 
(019) 520 2417
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pom
Y-tunnus : 
1061512-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Aleksi Haapanen
Puhelin : 
0401800848
Sähköposti : 
aleksi.haapanen@porvoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen päätavoitteena on tarjota alueelle muuttaneille uusille asukkaille tilaisuus tutustuttaa kuntalaisia kulttuuriinsa ja sen erityispiirteisiin vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa sekä tarjota mahdollisuutta yhdessä tekemiseen ja kokemiseen. Kulttuurien kohtaamiset lisäävät tietämystä eri kulttuureista. Parhaimmillaan niiden kautta voidaan synnyttää rakentavaa vuoropuhelua ja lisätä keskinäistä ymmärrystä. Tapahtumissa esitellään erilaisia kulttuurin ilmenemismuotoja, kuten ruoka- ja tapakulttuuria, taidetta, musiikkia, tanssia, vapaa-ajanviettotapoja, sisustamista, pukeutumista, esinekulttuuria, lasten- ja nuorten kulttuuria, leikkejä ja pelejä. Näiden kautta voidaan kyetä näkemään ja ymmärtämään laajempia erityispiirteitä maailmankatsomuksissa ja maailmankuvissa sekä yksilön, perheen ja yhteiskunnan suhteissa. Hankkeen toisena tavoitteena on tehdä kirjastoa tutuksi uusille käyttäjille ja uusille käyttäjäryhmille. Kolmantena tavoitteena on, että kirjaston henkilökunta saa kokemusta ja uusia välineitä kohdata monenlaisista kulttuuritaustoista tulevat kirjaston käyttäjät.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen jälkeen arvioidaan tapahtumissa kävijöiden määrät, palautteen laatu, yhteistyökumppanien määrä ja seurataan, kuinka paljon konseptia toteutetaan muualla

Kuvaus : 

Porvoon kaupunginkirjasto sekä Sipoon, Askolan ja Pornaisten kunnankirjastot järjestävät monikulttuurisen tapahtumasarjan kirjastoissa yhdessä maahanmuuttajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Taustaa Vuoden 2015 aikana muuttoliike Eurooppaan ja Suomeen on lisääntynyt aiempiin vuosiin verrattuna. Monet tulijoista ovat pakolaisia, jotka hakevat turvapaikkaa Suomesta. Vastaanottokeskuksia on perustettu myös Itä-Uudellemaalle. Turvapaikkahakemusten käsittely voi kestää kuukausia, jopa vuosia, minkä ajan hakija asuu alueella päätöstä odottaen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että muuttoliike Suomeen jatkuu aiempaa runsaampana myös tulevaisuudessa. Yleinen kirjasto on julkinen tila, johon kaikki voivat tulla riippumatta sosio-ekonomisesta asemasta, sukupuolesta, iästä, kulttuuritaustasta, uskonnosta jne. Tästä syystä kirjasto soveltuu paikkana hyvin erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien sekä näkemysten ja kokemusten kohtaamiseen. Tätä työtä kirjasto tekee päivittäin myös kokoelmansa – kirjallisuuden, lehtien, elokuvien ja musiikin – avulla. Tavoitteet Hankkeen päätavoitteena on tarjota alueelle muuttaneille uusille asukkaille tilaisuus tutustuttaa kuntalaisia kulttuuriinsa ja sen erityispiirteisiin vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa sekä tarjota mahdollisuutta yhdessä tekemiseen ja kokemiseen. Kulttuurien kohtaamiset lisäävät tietämystä eri kulttuureista. Parhaimmillaan niiden kautta voidaan synnyttää rakentavaa vuoropuhelua ja lisätä keskinäistä ymmärrystä. Tapahtumissa esitellään erilaisia kulttuurin ilmenemismuotoja, kuten ruoka- ja tapakulttuuria, taidetta, musiikkia, tanssia, vapaa-ajanviettotapoja, sisustamista, pukeutumista, esinekulttuuria, lasten- ja nuorten kulttuuria, leikkejä ja pelejä. Näiden kautta voidaan kyetä näkemään ja ymmärtämään laajempia erityispiirteitä maailmankatsomuksissa ja maailmankuvissa sekä yksilön, perheen ja yhteiskunnan suhteissa. Hankkeen toisena tavoitteena on tehdä kirjastoa tutuksi uusille käyttäjille ja uusille käyttäjäryhmille. Kolmantena tavoitteena on, että kirjaston henkilökunta saa kokemusta ja uusia välineitä kohdata monenlaisista kulttuuritaustoista tulevat kirjaston käyttäjät. Toteutus Järjestetään erilaisia tapahtumia kirjastossa. Tapahtumat toteutetaan yhdessä maahanmuuttajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapahtumien tarkka sisältö ja muoto selviävät yhteistyön ja keskustelun kautta. Tapahtumat järjestetään joko laajempien alueiden perusteella (Lähi-itä, Pohjois-Afrikka, Afrikka), maittain (Afganistan, Burma, Iran, Somalia, Syyria) tai väestöryhmittäin (Itä-Euroopan romanit). Tapahtumat eivät edellytä laajaa kielen osaamista, vaan tapahtumissa käytetään enimmäkseen muita viestintätapoja ja keinoja kuin kieltä. Esimerkkejä tapahtumista: ruoka, musiikki, tanssi, näytelmät, nukketeatteri, satupiknikki, muistelutilaisuus, työ- ja askartelupajat, esineet, valokuvat, taide, kirjallisuus. Pääpaino on edellisillä, mutta myös luennot ovat mahdollisia, mikäli sellaiseen on aihetta ja mahdollisuuksia. Tapahtumien suunnittelussa otetaan huomioon myös lapset ja lapsiperheet. Tapahtuman teemoja liitetään tapahtumien aikana kirjaston muihin näyttelyihin ja tapahtumiin soveltuvin osin, esimerkiksi lukupiireissä voidaan käsitellä teemaan sopivaa kirjallisuutta. Tapahtumista pyritään luomaan konsepti, joka voidaan mahdollisimman helposti siirtää kirjastosta toiseen. Aikataulu Porvoon kaupunginkirjastossa järjestetään syksyllä 2016 kolme tapahtumaa ja keväällä 2017 kolme tapahtumaa. Pornaisten kunnankirjastossa järjestetään syksyllä 2016 yksi tapahtuma ja keväällä 2017 yksi tapahtuma. Sipoon kunnankirjastossa järjestetään syksyllä 2016 kaksi tapahtumaa ja keväällä 2017 kaksi tapahtumaa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pornaisten kunnankirjasto / Sipoon kunnankirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Multicultural Association of Porvoo Porvoon kaupungin maahanmuuttajapalvelut Suomen Punainen Risti, Porvoon osasto

Aiemmat hankkeet: 

Maailmaa ymmärtääkseen on tunnettava sen ilmiöitä, Vaasan kaupunginkirjasto. http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/maailmaa-ymm%C3%A4rt%C3%A4%C3%A4kseen...

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Porvoon kaupunginkirjasto sekä Sipoon ja Pornaisten kunnankirjastot järjestivät monikulttuurisen tapahtumasarjan kirjastoissa yhdessä maahanmuuttajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Taustaa: Vuoden 2015 aikana muuttoliike Eurooppaan ja Suomeen on lisääntynyt aiempiin vuosiin verrattuna. Monet tulijoista ovat pakolaisia, jotka hakevat turvapaikkaa Suomesta. Vastaanottokeskuksia on perustettu myös Itä-Uudellemaalle. Turvapaikkahakemusten käsittely voi kestää kuukausia, jopa vuosia, minkä ajan hakija asuu alueella päätöstä odottaen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että muuttoliike Suomeen jatkuu aiempaa runsaampana myös tulevaisuudessa. Yleinen kirjasto on julkinen tila, johon kaikki voivat tulla riippumatta sosio-ekonomisesta asemasta, sukupuolesta, iästä, kulttuuritaustasta, uskonnosta jne. Tästä syystä kirjasto soveltuu paikkana hyvin erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien sekä näkemysten ja kokemusten kohtaamiseen. Tätä työtä kirjasto tekee päivittäin myös kokoelmansa – kirjallisuuden, lehtien, elokuvien ja musiikin – avulla. Tavoitteet: Hankkeen päätavoitteena oli tarjota alueelle muuttaneille uusille asukkaille tilaisuus tutustuttaa kuntalaisia kulttuuriinsa ja sen erityispiirteisiin vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa, sekä tarjota mahdollisuutta yhdessä tekemiseen ja kokemiseen. Parhaimmillaan niiden kautta voidaan synnyttää rakentavaa vuoropuhelua ja lisätä keskinäistä ymmärrystä. Tapahtumissa esiteltiin erilaisia kulttuurin ilmenemismuotoja, esimerkiksi ruoka- ja tapakulttuuria, taidetta, musiikkia, tanssia, sisustamista, pukeutumista, esinekulttuuria, lasten- ja nuorten kulttuuria. Hankkeen toisena tavoitteena oli tehdä kirjastoa tutuksi uusille käyttäjille ja uusille käyttäjäryhmille. Kolmantena tavoitteena oli, että kirjaston henkilökunta saa kokemusta ja uusia välineitä kohdata monenlaisista kulttuuritaustoista tulevat kirjaston käyttäjät. Toteutus: Järjestettiin erilaisia tapahtumia kirjastossa. Tapahtumat toteutettiin yhdessä maahanmuuttajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapahtumat järjestettiin joko laajempien alueiden perusteella (Lähi-itä, Itä-Afrikka) tai maittain (Afganistan, Suomi) tai väestöryhmittäin (Saami). Tapahtumat eivät useimmiten edellyttäneet laajaa kielen osaamista. Esimerkkejä tapahtumista: ruokatarjoiluja, musiikkia, tanssia, työ- ja askartelupajoja, taide- ja valokuvanäyttelyjä, kirjallisuutta. Myös muutama luento/esitelmä järjestettiin. Tapahtuman teemoja liitettiin kirjaston muihin näyttelyihin ja tapahtumiin soveltuvin osin. Tapahtumista pyrittiin luomaan konsepti, joka voidaan mahdollisimman helposti siirtää kirjastosta toiseen. Tästä toimivat esimerkkeinä koru- ja letitystyöpajat sekä moniaistinen teltta. Aikataulu: Porvoon kaupunginkirjastossa järjestettiin syksyllä 2016 yksi tapahtuma, keväällä 2017 kaksi tapahtumaa ja syksyllä 2017 yksi tapahtuma. Pornaisten kunnankirjastossa järjestettiin syksyllä 2017 yksi tapahtuma. Sipoon kunnankirjastossa järjestetiin keväällä 2017 kaksi tapahtumaa ja syksyllä 2017 yksi tapahtuma. Yhteistyökumppanin nimi/nimet: Pornaisten kunnankirjasto / Sipoon kunnankirjasto Suomen Punainen Risti, Porvoon osasto Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Multicultural Association of Porvoo Porvoon kaupungin maahanmuuttajapalvelut

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kolmessa kirjastossa, Porvoon kaupunginkirjastossa ja Sipoon sekä Pornaisten kunnankirjastoissa järjestettiin yhteensä kahdeksan tapahtumaa joista Porvoossa 4 kpl, Sipoossa 3 kpl ja Pornaisissa 1 kpl. Teemoina olivat Afganistan (Porvoo), Lähi-itä (Porvoo, Sipoo ja Pornainen), Itä-Afrikka (Porvoo ja Sipoo) ja Suomi/Saami (Porvoo ja Sipoo). Suomi/Saami –aiheinen tapahtuma päätettiin järjestää Suomen 100-vuotisjuhlan takia ja toisaalta myös kertoa jotain itsestämme tänne muualta tulleille. Kirjasto on saanut myönteistä palautetta näistä tapahtumista niin asiakkailta kuin henkilökunnaltakin. Teimme yhdessä moniaistisia tiloja, joka toteutettiin varta vasten hanketta varten hankitussa teltassa. Teltta sisustettiin yhteistyössä kunkin kulttuurin/alueen ihmisten kanssa, ja tarkoituksena oli tuoda tilaan kullekin ryhmälle tärkeitä ja tuttuja tuoksuja, makuja, musiikkia, tekstiilejä jne. Teltoissa järjestettiin myös mm. satutuokioita ja musiikkiesityksiä. SPR:ltä oli muutama henkilö mukana, jotka merkittävästi auttoivat näiden moniaististen tilojen rakentamisessa. Lähi-Itä teemainen teltta kiersi sekä Porvoossa että Sipoossa. Opimme, että teltan sisustaminen ja kokoaminen vievät paljon aikaa, mutta hyvin suunniteltu ja organisoitu on jo puoliksi tehty. Suomi-teemaisen tapahtuman teltta muunnettiin ”saunaksi”: tämän toteuttamisesta vastasivat pääasiassa Haaga-Helian vaihto-opiskelijat, joita oli useasta mukana eri maasta. Tapahtumiin sisältyi mm. musiikkiesityksiä, ruokakulttuurien esittelyä, työpajoja, luentoja ja näyttelyjä. Meillä oli laulu- ja lausuntaesityksiä, konsertteja, tanssi- ja rumputyöpaja, irakilaisia, syyrialaisia ja itäafrikkalaisia herkkuja, karjalanpiirakkatyöpaja, erilaisia askartelutyöpajoja, esitelmiä, luentoja ja monenlaisia näyttelyitä. Kaikkiin näihin osallistui sekä paikallisia maahanmuuttajia että muita tahoja, kuten (pääosin) paikallisia järjestöjä ja ulkopuolisia tieteilijöitä ja taiteilijoita. Kantaporvoolaiset osallistuivat mukavasti tapahtumiin yleisön ominaisuudessa. Osa yleisöstä koostui toki niistä, jotka jo muutenkin ovat paljon tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. Tunnelma tapahtumissa oli poikkeuksetta leppoisa ja lämmin, mitään ongelmia ei ilmennyt. Osa tapahtumista kiersi sekä Porvoossa että Sipoossa, kuten Baghdad bandin konsertti, letitys-, henna- ja korutyöpajat sekä moniaistiset teltat. Irakilaisen turvapaikanhakijan esitelmä perheensä pakomatkasta Irakista Suomeen kävi kaikissa kolmessa kirjastossa. Hankkeen aikana tutustuimme ja verkostoiduimme esimerkiksi Irakista, Syyriasta, Afganistanista ja Ruandasta tulleiden ihmisten kanssa. Tästä johtuen jatkossa on helpompi tavoittaa paikallisia maahanmuuttajia ja vaikka järjestää uudelleen tapahtumia yhteistyössä. Voimme nyt myös saada apua esimerkiksi pienten tiedotteiden kääntämiseksi arabian tai persian kielelle. Kirjasto uskoo, että hanke on auttanut ainakin joitakin maahanmuuttajia tuntemaan olonsa tervetulleemmaksi sekä kirjastoon että Suomeen ylipäänsä, ja saaneen uusia tuttavia ja ystäviä kantaporvoolaisten parista. Oletamme, että nämä tapahtumat ovat myös jossain määrin normalisoineet kirjaston henkilökunnalle ja kantaporvoolaisille tilannetta, jossa asukaskunta muuttuu vähitellen kansainvälisemmäksi.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastolta puuttuu selkeä strategia siitä, miten maahanmuuttajien integroitumista voisimme omalta osaltamme tukea. Tähän olisi hyvä paneutua enemmän jatkossa: mitä voisimme tehdä enemmän ja millaisilla resursseilla?

Aloituspäivämäärä : 
15/06/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 420
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 020
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 175
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 175
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
8kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
610henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000
 
okm
avi