Yläkoulujen lukudiplomi
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kaarinan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Oskarinaukio 5, 2. Krs.
20780
Bibliotekets telefonnummer : 
02-5884400
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kaarina.fi
ISIL-kod : 
FI-Kaari
FO-nummer : 
0133226-9
Ansvarsperson : 
Piia Taponen
Telefonnummer : 
02-5884403
E-post : 
piia.taponen@kaarina.fi
Projektbeskrivning : 

Tiivistelmä

Tarkoituksena on käynnistää Kaarinan kaupungin alueella lukudiplomi yläkouluille. Idea hankkeelle on lähtenyt koulun opettajien toiveesta, mutta myös tarpeesta kehittää kirjaston ja koulun yhteistyötä yläkouluissa.

Lukudiplomin tavoitteena on ylläpitää lukuharrastusta ja innostaa lukemiseen myös yläkouluissa, jolloin lukuharrastus usein hiipuu. Lukudiplomissa pyritään ottamaan tiedonhallintataitojen tavoitteita huomioon ja tarkoituksena on saada yläkouluille hyödyllinen oppimispaketti opetuksen tueksi.

Tavoitteet:

Yläkoulujen lukudiplomin tavoitteena on  tukea ja tulla osaksi koulujen media – ja tiedonhakutaitoja. Lukudiplomiin luetaan monipuolisesti sekä kaunokirjallisuutta että tietokirjoja. Lukulistalta löytyy kirjojen lisäksi myös mm. äänikirjoja, musiikkia ja elokuvia.

Medialukutaidon kehittämisen lisäksi diplomiin kuuluu oman tekstin tuottamista, erilaisiin lähteisiin tutustumista ja kriittistä medialukutaitoa. Tarkoituksena on, että yläkoulun oppilaat pääsevät tutustumaan mahdollisimman monipuolisiin tietolähteisiin ja oppivat arvioimaan niitä. 

Yläkoulujen lukudiplomi toimii jatkona alakoulujen Ketunkierros-lukudiplomiin, jonka suorittamisen myötä oppilaille kirjasto ja kirjastonkäyttö on jo tullut tutuksi. Lukudiplomi yläkouluille luo pohjaa säännölliselle, myös alakoulun jälkeen jatkuvalle kirjastonkäytölle. Lisäksi se toimii siltana koulujen ja kirjaston väliselle yhteistyölle myös yläkoulussa.

Mitä tehdään:

Kaarinan kaupunginkirjaston internet-sivuille luodaan oma osionsa liittyen yläkoulun lukudiplomiin ja sen suorittamiseen. Lukudiplomille luodaan ulkoasu graafikon avulla. Lukudiplomin suoritukset tallennetaan sähköisesti, ja siihen tarkoitukseen hankitaan muistitikkuja. Muuksi materiaaliksi hankitaan lukudiplomikansioita.  Kirjallisuus- ja tehtävälistojen laadintaan sekä markkinointiin käytetään kirjaston oman henkilökunnan asiantuntemusta ja lisäksi Kaarinan kirjasto osallistuu tarvittaviin kirjahankintoihin.

Lukudiplomi löytyy Kaarinan kaupunginkirjaston internet-sivuilta, ja se on muiden koulujen ja kirjastojen vapaasti hyödynnettävissä.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kaarinan kaupunginkirjasto ja Kaarinan koulujen opettajat

Tidigare projekt: 

Kaarinan alakoulujen lukudiplomitoiminta käynnistettiin pilottikokeiluna rahoituksen turvin 2009 syksyllä.  2010 Ketunkierros lukudiplomi laajennettiin koko Kaarinan kaupungin alueen alakouluille. Lukudiplomin suorittajia on ollut vaihtelevasti eri kouluista, ja sen suosio on ollut hyvä.

Webbsidor, publikationer och material: 

Yläkoulun lukudiplomi hankkeessa luotiin Kaarinan yläkoululaisille oma lukudiplomi.

Lukudiplomi koostuu kirjalistoista, tehtävistä ja ohjeista, jotka löytyvät Kaarinan kirjaston nettisivuilta. Kirjalistoille koottiin kirjaston työntekijöiden voimin hyviksi havaittuja kirjoja erilaisista aiheryhmistä, kuten fantasia, kauhu, rakkaus jne. Lisäksi diplomiin kuuluu kirjallisuuteen liittyviä tehtäviä, joita on mahdollista toteuttaa myös sähköisesti.

Graafikolta tilattiin oma logo, jossa on Kaarinan kirjaston kettu.  Lisäksi hankkeeseen tilattiin yläkoulun lukudiplomilogolla varustettuja muistitikkuja ja kuitukangaskasseja.

http://www.kaarina.fi/kirjasto/lapsetjanuoret/fi_FI/lukudiplomi_ylakoulu/

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Yläkoulun lukudiplomista tiedotettiin kaikille Kaarinan yläkoulujen äidinkielenopettajille keväällä 2013, ja heiltä pyydettiin ideoita ja ajatuksia miten lukudiplomia lähdetään työstämään. Yläkouluja Kaarinassa on 4 ja yläkoulujen oppilaita niissä on n. 1100 (vuoden 2012 tilaston mukaan).

 Kesän 2013 aikana luotiin kirjaston työntekijöiden voimin yläkoulun lukulistat ja diplomin suorittamiseen liittyvät tehtävät. Kirjalistojen ja tehtävien tekemiseen osallistui kolmen hengen kirjastonhoitajien tiimi. Graafikolta tilattiin yläkoulun lukudiplomin logo, jota käytettiin nettisivuilla, muistitikuissa ja kasseissa. Logolla haluttiin luoda yhtenäinen ilme diplomille.

 Lukuvuoden alussa jaettiin ensimmäisille lukudiplomia suorittamaan lähteville logolla varustetut muistitikut, jotka oli tilattu hankerahoista.  Syksyllä kirjastonhoitaja vieraili välitunnin ajan kolmessa eri yläkoulussa ohjeistamassa äidinkielenopettajia. Keväällä 2014 lähetettiin äidinkielen opettajille kyselylomake, jossa oli kysymyksiä liittyen diplomin suorittamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi opettajiin oltiin sähköpostitse yhteydessä lukuvuoden aikana.

 Opettajien mielestä lukudiplomi palvelee yläkoulun tarpeita, ja useimmat ovat olleet siihen tyytyväisiä.  Yläkoulun lukudiplomin avulla olemme vahvistaneet kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä ja olemme pyrkineet entistä enemmän huomioimaan koulun ajatuksia, ideoita ja opetussuunnitelmaa. Sähköisesti suoritettavien ja mediakriittisyyttä painottavien tehtävien avulla on pyritty vahvistamaan oppilaiden mediataitoja.

 Lukudiplomin kirjalistat toimivat myös kirjavinkkeinä koululaisille ja opettajille.  Lisäksi Kaarinan kirjaston yläkoulun kirjavinkkari käyttää kirjalistoja vinkkauksen tukena.

Kaikkiaan yläkoulun lukudiplomin suoritti 21 oppilasta kevääseen 2014 mennessä.  Diplomin suorittaneille oppilaille kirjasto jakoi lukudiplomit. Keväällä 2014 kirjastonhoitaja kävi kahdessa koulussa jakamassa lukudiplomit ja arpomassa kirjaston antaman lahjakortin. Yhteensä kirjaston antamia lahjakortteja arvottiin kaksi kaikkien suorittaneiden kesken.

Fortsatta åtgärder: 

Kesän 2014 aikana päivitetään lukulistoja ja niihin liittyviä tehtäviä. Lisäksi sähköisesti suoritettavia tehtäviä on tarkoitus lisätä. Tärkeää on tehdä diplomia tunnetuksi sekä opettajille että oppilaille ja pyrkiä siihen, että se entistä paremmin palvelisi yläkoulun opetusta.

Projektet börjar : 
01/08/2013
Projektet avslutas : 
31/05/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 200
Egen finansiering: 
€1 700
Budget sammanlagt: 
€3 900
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€2 214
Egen finansiering: 
€714

Statistik:
Utbildningar: 
3kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
7henkilö/person
Antalet evenemang: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
14henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€1 500

Myönnettyä valtionavustusta ei voi käyttää aineistohankintoihin. Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013.