Ylläpidettävyyden lisääminen asiakasverkossa
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Padasjoen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Vaahteratie 4
17500
Kirjaston puhelin : 
03 5529296
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@padasjoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Padas
Y-tunnus : 
0151924-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Riitta Kuisma
Puhelin : 
044 7134531
Sähköposti : 
riitta.kuisma@padasjoki.fi
Kuvaus : 

Kirjastomme asiakasverkon ylläpito nykyisellään on työasemakohtaista ja häiriötilanteissa saattaa kulua viikkoja ennenkuin joku asiakastyöasemista saadaan takaisin toimintavalmiuteen. Työasemista on usein pulaa ja maksimi käyttöaika tietokoneella on 1 tunti. Keskittyneeseen, omaan työskentelyyn olemme saamassa kannettavat työasemat ja langattoman tulostimen. Sähköisen asioinnin työasemat kaipaavet pikaista päivitystä.

Paikallisessa Kullasvuoren koulussa on hankkeilla Linux-päätepalvelimeen siirtyminen kesällä 2013. Tässä yhteydessä myös kirjastolla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä koulun kanssa. Sama henkilö ylläpitää kunnan tietokoneita ja tietokoneverkkoa. Ylläpito selkeytyy, jos kirjasto voi liittyä päätepalvelin- verkkoon. Tarvitsemme yhteistyöhön oman rahoitusosuuden.

Linux LTSP-päätepalvelinjärjestelmä on käytössä todettu taloudelliseksi, tehokkaaksi, nopeaksi ja helposti ylläpidettäväksi. Palvelinjärjestelmässä on ylläpidettävänä palvelin, eikä lukuisat erilliset työasemat. Lisäksi tietoturva on vakaa ja kalliista ohjelmalisensseistä riippumaton. Uudessa asiakasverkon palvelinjärjestelmässä voidaan usean työaseman sovellusten hallinta ja ylläpito keskittää. LTSP-päätepalvelinjärjestelmä mahdollistaa sen että vanhoista, heikkotehoisista keskusyksiköistä saadaan tehokkaita päätetyöasemia.

Kirjaston asiakastyöasemista kaksi menee vanhuuttaan kiertoon, mutta neljä voidaan kytkeä tehokkaiksi tietokoneiksi uuteen Linux-verkkoon, kun niihin uusitaan näytöt.

Hankkeen yhteydessä päivitämme omaa sisältöosaamistamme voidaksemme ohjata asiakkaita verkkopalvelujen ja muiden e-aineistojen käytössä. Padasjoen (3 400 as.) kirjasto pyrkii tarjoamaan kaikenikäisille kuntalaisille pääsyn tiedon valtateille ja sähköiseen asiointiin.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kullasvuoren koulu, Padasjoki

Antti Laitamäki, kunnan IT-vastaava

Aiemmat hankkeet: 

Vaasan kaupunginkirjaston kokemuksesta on opinnäytetyö: Kallio-Kokko, Tuomo. 2011. Kirjastojen asiakastietokonejärjestelmä. Luettavana verkossa:

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/28454/Kallio-Kokko_Tuomo.pdf?sequence=1

Muurolan malli:

http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi/parhaatkaytannot/kansalaisten_valmiudet/fi_FI/1104928276672/index.html

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Päijät-Hämeen seudulliset kirjastoinfot 16. ja 31.10.2013 Lahdessa: Riitta Kuisman hankekuvaus "Linux-koneet asiakkaille - helppo ylläpito?" PowerPoint-esitys.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

LTSP-päätepalvelinjärjestelmään liittyvät laitteet ja järjestelmän asennus ostettiin tarjouksen perusteella, Avaimet käteen -periaatteella, ITsPro Oy:ltä. Yrityksen kanssa oli aiemmin tehty kunnassa yhteistyötä ja järjestelmän asentajalle kirjaston tietohallinto oli ennestään tuttu. Kunnan IT-vastaava toimi yhdyshenkilönä ja suoritti osan hankkeeseen liittyvistä toimenpiteistä.

Hankinnat ja palvelinjärjestelmään liittyvä asennustyö tehtiin kesä-heinäkuussa ja elokuussa saimme laitekokoonpanot kirjastossa kuntoon.

Kunnan IT-vastaava koordinoi vanhojen työasemien muuntamisen kevytpäätteiksi. Oletuksena oli, että saamme muutaman kuudesta asiakastietokoneesta toimintakelpoisiksi uudessa järjestelmässä. Saimme kaikki kuusi muunnettua toimiviksi kevytpäätteiksi, vaikka kalusto oli vanhaa, osa vuodelta 2005.

Elokuun lopussa asennustyö oli valmis myös ohjelmistojen osalta. Tulostuksen saumaton toiminta vaati vielä toimenpiteitä ja siinä vaiheessa meillä oli kunnassa uusi IT-vastaava, kun entinen siirtyi toisiin tehtäviin. Uusi toimija paneutui yhteistyöhaluisesti Linux-järjestelmään ja saimme myös tulostuksen toimimaan työasemilta.

Linux-verkossa olevat työasemat ylläpidetään keskitetysti samassa toimipisteessä kuin koulun työasemat. Kaikki kirjaston asiakasohjelmistot ja tallennuskapasiteetti on keskitetty yhdelle palvelimelle, josta kirjaston kevytpäätteet niitä käyttävät. Ylläpidossa säästetään työaikaa ja keskittäminen antaa vakautta. Säästöjä saamme myös ohjelmalisensseissä: työkaluohjelmat ovat avoimen lähdekoodin Open Office -sovelluksia ja selaimena Mozilla Firefox. Myöskään virustorjuntaan ei tarvita maksullisia ohjelmalisenssejä. Laitteet ovat hiljaisia, sillä kevytpäätteissä ei tarvita tuulettimia.

Osa vanhojen laitteiden tuunauksesta kevytpäätteiksi tehtiin kunnan omana työnä. Hanketta esiteltiin Päijät-Hämeen seudullisessa kirjastoinfossa 16. ja 31.10.

Aluksi asiakkaat vierastivat uutta näkymää ruudulla, mutta perustyökalut löytyvät Ubuntu-liittymästä helposti ja ovat selkeitä toiminnaltaan. Käyttö on jo huomattavasti lisääntynyt.

Jatkotoimenpiteet: 

Omaan Ubuntu-osaamiseen emme ole vielä ajan kanssa keskittyneet. Kunnan uusi IT-vastaava perehtyy kanssamme ja opastaa meitä tarvittaessa. Käyttäjäopastustaitomme ovat jo riittävällä tasolla kysyntään nähden. Asiakaskonekantamme on nyt vakaa ja monipuolinen. Kuuden Linux-koneen OpenOffice-työkalujen lisäksi meillä on käytössä MS-Office-ohjelmistot neljässä koneessa siten, että vanhat Office2003-versiot pyörivät kahdessa vanhassa PC:ssa  ja uudet MS-Office-versiot kahdessa kannettavassa. Lisäksi meillä on pieni kannettava, jossa on Windows 8 sekä kirjaston tiloissa lainattava iPad. Laite- ja ohjelmistokirjo on laaja ja se vastaa asiakaskunnan tarpeisiin usean vuoden ajan.

Lisätietoa: 

Liitteinä

  • tuloste hanke-esittelystä " "Linux-koneet asiakkaille - helppo ylläpito?"
  • kuluerittely
Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 960
Oma rahoitus yhteensä: 
€600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 560
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 560
Oma rahoitus yhteensä: 
€600
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 960

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje kirjastoille 20.8.2012 dnro 35/623/2012.

 
okm
avi