Yllätyskassit lainaajille
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Pl 152
33101
Kirjaston puhelin : 
03 565 611
Kirjaston sähköposti : 
tampereen.kaupunginkirjasto@tampere.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tam
Y-tunnus : 
0211675-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Juhani Koivisto
Puhelin : 
03 5656 4081
Sähköposti : 
juhani.koivisto@tampere.fi
Kuvaus : 

Tampereen pääkirjaston tietopalveluosastolla, lasten ja nuorten osastolla sekä musiikkiosastolla tarjotaan asiakkaille lainattavaksi kirjastonhoitajien kokoamia yllätyskasseja.

Hankkeen tavoite on mallintaa yksi tapa monipuolistaa kokoelman avaamista yleisölle. Se vastaa myös Yleisten kirjastojen neuvoston strategian vision haasteeseen: kirjasto inspiroi, kirjasto yllättää ja kirjasto voimauttaa.

Mitä ja miten

Kirjaston kokoelmassa on paljon aineistoa, joka jää asiakkailta huomaamatta.  Moni asiakas kaipaa lainavinkkejä. Asiakkaat ovat usein kiireisiä eivätkä ehdi tai osaa etsiä aineistoa monesta paikasta.  Valmiiksi kootun yllätyskassin asiakas voisi helposti ja nopeasti napata mukaansa.

Jokaisella yllätyskassilla on teema. Kassin sisällä on teemaan liittyvää lainattavaa aineistoa, lähinnä kirjoja, cd-levyjä ja/tai dvd-levyjä.  Teema näkyy esim. kassin päällä olevasta lapusta, mutta sisältö olisi yllätys lainaajalle

Esimerkkiteemoja:

Tietopalveluosasto: Varastodekkareita, Eduskuntavaalit, Aki Kaurismäki

Lasten ja nuorten osasto: 1-vuotiaiden kassi, 2-vuotiaiden kassi (jne.), Peikkoja ja mörköjä, Muumit, Koirien maailma

Musiikkiosasto: Rentouttavaa musiikkia, Poliittiset laulut, Musiikkia Afrikasta, Lue elämäkerta ja kuuntele siihen liittyvä musiikki, Barokkioopperaa, Kaj Chydenius, Kuuluuko huumori musiikkiin?, Tampere Filharmonian klarinetisti suosittelee (klarinetisti on valinnut kassin sisällön), Uutta taidemusiikkia, Vuoden 2011 parhaat levyt, Kitaramaailman ympäri

Lisäksi voi olla yllätyskasseja, jotka sisältävät kirjallisuutta, elokuvia ja musiikkia tiettyyn teemaan liittyen eri osastoilta (esim. Ranskaan matkustavalle matkakirja, ruokakirja, kaunokirjallisuutta ja musiikkia).

Miten mallinnetaan

Hankkeessa ratkaistavia kysymyksiä:

-         oikea pakkaustapa? (kassi, pussi, laatikko vai jokin muu)

-         miten kassi lainataan ja miten sen sisältö merkitään lainatuksi?

-         miten kassi ja niteet näkyvät tietokannassa ja asiakkaan lainoissa?

-         miten idea toimii käytännössä? (esim. 3 kuukauden kokeilu pääkirjastossa)

Hankkeen suunnittelija ratkaisee em. asiat ja järjestää kokeilun pääkirjastossa sekä kirjoittaa toimintakuvauksen ja/tai lyhyen projektiraportin. Lopputuloksena on toimintamalli, joka avulla ideaa voi soveltaa muissa kirjastoissa.

Resurssit

Resursseja tarvitaan hankkeen suunnittelijan palkkaukseen (2 htkk) ja kassien tms. suunnitteluun ja hankintaan. Sekä kirjastoammatillista että graafista suunnittelutyötä tarvitaan hankkeen alussa, jotta kokeilu saadaan käyntiin. Kokeilun päätyttyä projektin suunnittelija arvioi kokemukset ja viimeistelee toimintamallin. Kustannusarvio ei tässä vaiheessa sisällä omavastuuosuuksia.

Aiemmat hankkeet: 

Savonlinnan kirjastossa on toteutettu samantyyppinen idea nimellä Kirjavat Kulkurit.  Se on suunnattu yhteisöasiakkaille, ei yksityishenkilöille. Myös Tampereen kirjastoautoilla on ja laitoskirjastoilla on kasseja, mutta niiden lainausmalli ei käy näissä kasseissa sovellettavaksi.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tiedote asiakkaille kirjaston kotisivuilla lokakuussa 2012. Tiedote kassien uudesta tulemisesta kirjaston kotisivuilla helmikuussa 2013. Mediahuomio oli kassien lanseeraamisen eri vaiheissa suurta.

50+200 Yllätyskassia lisämateriaaleineen; kokoamisohjeet, teemat ym.apumateriaalia.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tampereen kaupunginkirjasto sai keväällä 2012 Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta 6000 euron avustuksen Yllätyskassi-hankkeen toteuttamiseen. Hankerahoituksella järjestettiin syksyllä 2012 kahden kuukauden mittainen kokeilu Yllätyskasseista Tampereen pääkirjasto Metsossa.

 

Idea

Aineiston avaaminen ja tunnetuksi tekeminen on kirjastoissa ajankohtainen työtehtävä. Kirjastot haluavat eri tavoin tuoda esiin vahvuuttaan eli laajoja, laadukkaita ja pitkän ajan kuluessa valikoituja kokoelmiaan.

 Yllätyskassit ovat yksi versio uudenlaisesta lähestymistavasta aineiston tarjoamiseen. Kassit ovat kirjastonhoitajien kokoamia teemoitettuja aineistopaketteja, joita tarjotaan asiakkaille lainattavaksi. Jokaisella kassilla on teema joka näkyy kassin päältä, mutta kassin sisältö on yllätys lainaajalle. Teemat ovat monipuolisia ja niissä panostetaan erityisesti ajankohtaisiin aiheisiin ja tapahtumiin, vaikka aineisto itsessään saattaa olla vanhaakin. Sisältönä on eri aineistotyyppejä: muuan muassa kirjoja, äänikirjoja, cd-levyjä ja dvd-elokuvia. Yllätyskasseille voidaan laatia kiehtovia teemoja: esim. Kastraattilauajista koottuun teemakassiin saatiin mukaan niin kirjallisuutta, elokuvaa kuin musiikkia.

Tarkoituksena on, että asiakas löytää helposti ja vaivattomasti myös aineistoa, jota ei ehkä olisi ehtinyt tai osannut etsiä muutoin. Kassit palvelevat erityisesti kiireisiä asiakkaita ja niitä, jotka etsivät jotain hyvää ja laadukasta luettavaa, mutta eivät hae mitään tiettyä teosta.

Toteutus

Toteutuksesta vastasivat projektityöntekijä Anni Aalto sekä eri osastojen edustajista koostuva kolmihenkinen ohjausryhmä. Ennen kokeilun aloittamista tärkeimpiä selvitettävinä olivat pakkaustapa ja miten lainaaminen tulisi tapahtumaan.

Pakkaaminen

Aineisto päätettiin pakata kangaskasseihin, sillä ne ovat kestäviä ja helppoja kantaa mukana. Lisäksi kassit haluttiin brändätä Yllätyskassi-logolla, jonka kangaskassiin pystyy helposti painattamaan. Hinta- ja laatuvertailun jälkeen kassit hankittiin Sunglobe Oy:ltä, joka hoiti myös painatuksen. Kassit on valmistettu tukevammasta kanvaasista, jotta ne kestäisivät paremmin kulutusta. Kasseja hankittiin aluksi 50 kappaletta, mutta myöhemmin kovan kysynnän vuoksi otettiin hätävarana käyttöön myös 25 toisenlaista, ohuempaa kangaskassia. Yhteensä kasseja oli siis kierrossa 75 kappaletta. Tammikuussa 2013 varsinaisia Yllätyskasseja tilattiin 100 kpl lisää, jotta niitä riittää myös kiinnostuneille alue- ja lähikirjastoille.

Kasseihin painatettiin myös kirjaston logo, jonka tarkoituksena oli lisätä kirjaston näkyvyyttä katukuvassa. Yllätyskassien kuvituksen suunnitteli kaupunginkirjaston graafikko, tosin painatus oli pakko pitää yksivärisenä, jotta kassien budjetti ei ylittyisi.

Lainaaminen

Yllätyskassien lainaustavaksi pohdittiin useita eri vaihtoehtoja. Toimivimmaksi tavaksi todettiin se, että kasseihin kiinnitetään omat viivakoodit ja asiakas lainaa sekä kassin että sen sisältämän aineiston joko itsepalveluna automaatilla tai virkailijalta. Näin varmistutaan siitä, että kaikki lainat näkyvät asiakkaan lainatiedoissa ja kirjastolla säilyy tieto siitä mitä kenelläkin on lainassa. Yllätyskasseja koottaessa sisältö lainataan kirjaston työkortille, jotta Yllätyskassien sisällä olevat teokset eivät näy tietokannassa hyllyssä olevina.

Toinen vaihtoehto olisi ollut pelkän kassin lainaaminen. Tässä tapauksessa kassin sisältö olisi säilynyt salaisuutena asiakkaalle ja olisi ollut lainassa vain kirjaston työkortilla. Tällä toimintatavalla ei olisi kuitenkaan pystytty pitämään kirjaa siitä kenellä mikäkin teos on lainassa, eikä asiakas olisi myöskään nähnyt omissa lainatiedoissaan muuta kuin kassin. Kassin sisällön olisi mahdollisesti voinut merkitä tietokannassa kassin tietoihin, mutta tätä pidettiin hyvin työläänä, varsinkin koska on tarkoitus, että kassien teemat ja sisältö vaihtelevat paljonkin.

Jos kirjastolla olisi käytössä RFID-tunnisteet, lainauksen voisi toteuttaa niin, että kassin sisällä olevan aineiston tunnisteet luetaan kassin ulkopuolelta, jolloin kassin sisältö säilyisi yllätyksenä, mutta samalla kaikki aineisto tulisi lainaan.

Jos Tampereen kirjastojärjestelmässä olisi mahdollisuus saada lainattua useita niteitä lukemalla vain yksi viivakoodi, myös tätä voisi soveltaa yllätyskassien tapauksessa. Asiaa tiedusteltiin Axiellilta ja se kirjattiin kehitysehdotukseksi, joten on mahdollista että tätä lainaustapaa päästään jossain vaiheessa kokeilemaan. Tekniikka toimisi kenties niin, että kassia kootessa määriteltäisiin mitkä teokset kassin viivakoodiin sisällytetään ja lainatessa luettaisiin ainoastaan kassin ulkopuolella roikkuva viivakoodi, jolloin kassi sisältöineen tulisi asiakkaalle lainaan.

Teemat

Kassien teemojen haluttiin olevan mahdollisimman monipuolisia ja sisältävän myös ajankohtaisia aiheita. Tämän vuoksi kasseja varten ei koottu valmista teemalistaa tai valmiita sisältöjä eri teemoille. Jokainen kassin kokoaja keksi itse teemansa (tai mahdollisesti hyödynsi uudestaan jo keksittyä teemaa). Samankin teemaisessa kassissa voi siis eri kerroilla olla varsin erilainen sisältö.

Käytettyjä teemoja kerättiin yhteiseen tekstitiedostoon, jotta niitä voitaisiin hyödyntää uudelleen, kassien lisäksi mahdollisesti myös muualla kirjaston toiminnassa, esimerkiksi vaihtuvissa aineistonäyttelyissä.

Ohjeistus ja oheismateriaali
Jokaiseen kassiin kiinnitettiin ohjelappu, jossa muistutettiin lainaamaan sekä kassi että sen sisältö. Lapussa muistutettiin myös aineiston eri laina-ajoista ja siitä, että itse kassi tulee palauttaa asiakaspalveluun. Tämän laminoidun ohjelapun toiselta puolelta löytyi kassin viivakoodi ja ilmoitettiin kassin teema. Koska teemat olivat vaihtuvia, ohjelappuihin askarreltiin kontaktimuovista pienet taskut. Teema kirjoitettiin paperinpalalle ja sujautettiin taskuun. Kassin seuraavalla kiertokerralla kassin teema voitiin helposti vaihtaa vaihtamalla taskussa oleva paperinpala uuteen.

Mikäli palvelua laajennetaan, ehdottaisin jatkossa kokeilemaan teeman kirjoittamista laminoituun lappuun vesiliukoisella tussilla. Tämä olisi huomattavasti vähemmän vaivalloisempaa kuin askarrella kaikkia uusia kasseja varten taskut ja tussin voisi helposti pyyhkiä pois kun teemaa vaihdetaan.

 Kasseihin kiinnitetyn ohjeistuksen lisäksi kassipisteessä oli juliste joka selitti kassien idean ja antoi samat ohjeet lainaamisesta.

Henkilökunnalle asiaa esiteltiin kahdessa esimiesneuvottelussa.

Tulokset

Kasseja kokeiltiin pääkirjasto Metsossa yhteensä yhdeksän viikon ajan. Tänä aikana yllätyskasseja lainattiin 189 kappaletta eli keskiarvona 21 per viikko. Todellisuudessa lainaus ei jakaantunut tasaisesti kokeilun ajalle. Alussa kysyntä oli hurjaa: yli 40 kassia lainattiin ensimmäisen viikon aikana. Kysyntä tasaantui pikkuhiljaa ja kokeilun loppupuolella kassien lainaus oli vakiintunut noin 15 kappaleen viikkotasolle.

Asiakkailla oli kokeilun ajan mahdollisuus antaa Yllätyskasseista palautetta ja kirjallista palautetta saatiinkin yhteensä 38 kappaletta. Valtaosa palautteesta oli ylitsevuotavan kiittelevää. Moni kehui ideaa hyväksi ja useat asiakkaat kertoivat löytäneensä kasseista mielenkiintoista luettavaa, jota eivät olisi itse hyllystä napanneet. Palvelun myös toivottiin jatkuvan vastaisuudessakin. Asiakkaat saivat myös ehdottaa teemoja, joita sitten kokeilun kuluessa toteutettiin. 

Media teki tunnetuksi

Myös media kiinnostui Yllätyskasseista ja kokeilu toikin kirjastolle runsaasti positiivista julkisuutta. Aamulehti, Yle Tampere, Tamperelainen sekä Kauneus ja Terveys julkaisivat Yllätyskasseista artikkelit. Lisäksi Radio Suomi Tampere kertoi Yllätyskasseista radion puolella.

Jatkotoimenpiteet: 

Yllätyskassit ovat olleet erittäin suosittuja ja asiakkaat ovat toivoneet palvelun jatkuvan. Kokeilu loppui 31.12.2012. Pienen tauon jälkeen toimintaa jatketaan osana kirjaston perustyötä Lainan päivästä eli  8.2.2013 alkaen.

Palvelun jatkamiselle valittiin vasturyhmä, joka koordinoi toimintaa koko kirjastossa. Kasseja kokoamaan organisoidaan henkilökuntaa mahdollisimman laajasti. Näin taataan, että sisältö pysyy vaihtelevana ja henkilökunnan asiantuntemus tulee monipuolisesti näkyviin.

Tammikuussa 2013 hankittiin 200 kpl lisää kasseja, koska palvelua halutaan laajentaa lähikirjastoihin. Vastauksena hankkeen loppupuolella tehtyyn kyselyyn Hervannan, Kaukajärven, Lentävänniemen, Tesoman, Pellervon, Sampolan ja Härmälän kirjastot ilmoittautuivat ensi vaiheessa halukkaiksi kokeilemaan Yllätyskasseja.

Aloituspäivämäärä : 
31/08/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 239
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 230
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
45henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000
 
okm
avi