Ympäristötietoisuus Pirkanmaan kirjastoissa
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Valkeakosken kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppilankatu 2
37600
Kirjaston puhelin : 
03 5691 100
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@valkeakoski.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Valkka
Y-tunnus : 
0157568-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Antti Peltonen
Puhelin : 
040 335 7040
Sähköposti : 
antti.peltonen@valkeakoski.fi
Kuvaus : 

Ympäristötietoisuus Pirkanmaan kirjastoissa -hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tuoda esiin kestävän kehityksen teemoja Pirkanmaan PIKI -kirjastoissa.

 Ympäristötietoisuutta sekä kestävän kehityksen periaatteita pyritään projektin kuluessa tuomaan näkyville kirjaston asiakkaille sekä henkilökunnalle käytännönläheisin tavoin.  Projektin pitkän aikavälin tavoitteena on kestävän kehityksen ajatusmallien liittäminen luontevaksi osaksi kirjastohenkilökunnan jokapäiväistä työtä ja asiakkaiden toimintatapoja sekä kirjastoissa että muussa toiminnassaan. Projekti pyrkii hyödyntämään Kestävä Kehitys Kirjastoissa -hankkeen tuloksia ja lähestyy konkretian tasolla kyseisessä hankkeessa esiin nousseita näkökulmia.

Hanke käynnistää PIKI –kirjastojen kestävän kehityksen pitkän aikavälin toimintastrategian kehittämisen, mutta samalla hankkeen tavoitteena on saada ympäristöasiat jo projektin kuluessa entistä paremmin näkyville jokaisessa Pirkanmaan kirjastossa.

Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä aluksi 6 kk ajalle. Hankkeen kuluessa selviää onko PIKI –kirjastoille tarpeellista palkata jatkossa vakituinen eko-koordinaattori tai vastaava. Projektityöntekijän tehtävänä on koordinoida PIKI –kirjastojen kestävän kehityksen strategian käynnistymistä ja selvittää kunkin Pirkanmaan kirjaston tämän hetkisen tilanteen kestävän kehityksen periaatteiden näkökulmasta. Projektityöntekijä laatisi selvityksestään raportit kunkin kirjaston osalta ja nostaisi esiin niitä konkreettisia käytännön toimenpiteitä, joiden avulla kirjastotyöntekijöiden ja asiakaskunnan ympäristötietoisuutta voitaisiin kehittää. Tavoitteena olisi että työntekijä toimisi yhteistyössä kirjastojen kanssa näiden toimenpiteiden käytännön toteutuksessa.

Ensimmäisenä kirjastojen ympäristöimagoa sekä asiakkaiden ympäristötietoisuutta käytännön tasolla korostava toimenpide Ympäristötietoisuus Pirkanmaan kirjastoissa –hankkeessa on PIKI –kirjastoille suunniteltavat yhtenäiset asiakastilojen roskakorit. Roskakorien tulee mahdollistaa jätteiden lajittelu helposti ja selkeästi ohjeistaen, ollen samalla kirjastotiloihin luontevasti soveltuvia.

Pirkanmaalla on 70 kirjastotoimipistettä, joista 22 on pääkirjastoa. Yhtenäisiä asiakastilojen lajitteluominaisuuden sisältäviä ”PIKI-roskakoreja” tarvittaisiin yhteensä noin 300.

Projektin kustannukset mudostuvat 6 kk projektityöntekijän palkasta 20 000 euroa, roskakorien graafisesta ja muusta suunnittelusta 1 500 euroa ja roskakorien hankintakustannuksista 30 000 euroa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

PIKI -kirjastot (kaikki Pirkanmaan kirjastot)

Aiemmat hankkeet: 

Hanke hyödyntää Yleisten kirjastojen keskuskirjastojen hanketta Kestävä kehitys kirjastoissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€46 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€51 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Avustusta ei vuonna 2013 myönnetä esimerkiksi aineisto- ja kalustehankintoihin, tässä hankkeessa roskakorien hankintaan (30 000 euroa kustannusarvio)

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi