Järjestä:

Löytyi 1 hanketta.

Bibban rules! 2012

Kulturnämndens speciella målgrupp 2012 är ungdom. Bibliotekets målsättning är att främja läsintresset bland unga och att öka ungdomarnas användning av biblioteket.

okm
avi