Sort by

Löytyi 3 hanketta.

Förnya teknisk utrustning i Pargas stadsbibliotek 2015

Att marknadföra bibliotekets e-material bättre och att underlätta undervisning i mediefostran

Utredning om möjligheter att utnyttja gratis e-material på svenska 2015

Problem/behov:

Utveckling av Blanka nätverket 2015-2016 2015

Målsättningen är att publicera Finna som kundgränssnitt för Blankabiblioteken