Sort by

Löytyi 2 hanketta.

Päivitys Kivipirtin konekantaan 2015

Toive saada uusittua Tyrnävän kirjaston asiakaskoneet.

Automaatit auttamaan 2015

Mahdollistaa asiakkaitten itsepalvelulainaus ja vapauttaa samalla henkilöstöresursseja muuhun asiakaspalveluun sekä muihin työtehtäviin, esimerkiksi kokoelmatyöhön, lukemisen ja lukutaitojen edistämiseen sekä yhteispalvelupisteen hoitoon; korvata menetettyä työllisyysvaroin palkattujen työpanosta