Sort by

Löytyi 2 hanketta.

Arbetsprocesserna under lupp 2016

Syftet med projektet: ”förenkla och förenhetliga processerna för anskaffning och katalogisering, att omvärdera och omforma arbetsuppgifter och rutiner som ansluter sig till dessa och i stället frigöra resurser för ett mera aktivt kundorienterat arbete, innehållsproduktion och marknadsföring av tjänster.”

Joustavaa kirjastopalvelua maaseudun kyliin - omatoimikirjasto Kuivaniemeen 2016

Hankkeen tavoitteena on parantaa Kuivaniemen alueen kirjastopalveluja lisäämällä aukioloaikoja itsepalvelutunneilla.