Sort by

Löytyi 3 hanketta.

Tarinat talteen 2016

Askolan tarinapiirissä esiin tulleiden tarinoiden taltiointi ja toimittaminen julkaisemista varten.

Kirjasto ja seniorit 2016

Kotona asuvan senioriväestön aktivointi ja saaminen kirjaston palvelujen piiriin.

 

Lukuintoa ja monilukutaitoa Askolaan 2016

Koululaisten lukemisen lisääminen ja lukutaidon parantaminen.