Sort by

Löytyi 2 hanketta.

Fantasiailta ja muita teemailtoja 2016

Tavoitteena on tutustuttaa ja innostaa lapsia ja nuoria sanataiteen ja tarinoiden pariin hauskoilla ja monipuolisilla tavoilla.

Saavutettavuuden parantaminen Luopioisten kirjastossa: osittaisen omatoimisuuden toteuttaminen 2016

Parantaa Luopioisten kirjaston saavutettavuutta omatoimiaukioloajan avulla. Omatoimista aukioloaikaa olisi aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin.