Järjestä:

Löytyi 8 hanketta.

Pohjalaista potkua Lukuintoon 2014

Kauhajoen kaupunginkirjasto yhdessä Kauhajoen Koulukeskuksen alakoulun kanssa sekä Kurikan kaupunginkirjasto yhdessä Säntin alakoulun kanssa ovat mukana valtakunnallisessa Lukuinto-projektissa pilotoijina. Avustuksen avulla haluamme yhteistyössä jatkaa hyvin alkanutta toimintaa järjestämällä sanataidepajat sekä Kauhajoella että Kurikassa. 

Lukuinto Ikaalisissa 2014

Ikaalisten kaupunginkirjasto ja Kilvakkalan koulu Ikaalisista on valittu yhdeksi pilottipariksi Lukuinto-ohjelmaan, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten kiinnostusta ja kykyä lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä edistää lasten ja nuorten erilaisten tekstien ja mediasisältöjen käyttöä.

Ikaalisissa Lukuinto-hankkeen tavoitteena on sosiaalisen lukemisen ja lukukokemusten jakamisen kautta vahvistaa lasten ja nuorten monipuolisia lukutaidon osa-alueita ja houkutella lukemisesta vähemmän innostuneita lapsia ja nuoria mukaan. Lisäksi tavoitteena on toimivan koulu-kirjasto -yhteistyösuunnitelman aikaan saaminen ja vakiinnuttaminen Ikaalisiin.

Lempäälän kirjastojen opetus- ja mediakasvatusvälineistö keskiössä 2014

Monet koululuokat käyttävät ahkerasti Lempäälän kirjastojen opetuspalveluita ja kirjaston henkilökunnalla on paljon hyviä ideoita opetuksen kehittämiseksi. Esteenä useiden ideoiden käyttämiselle opetus- ja mediakasvatustuokioissa on välineistön puute. Opetusta annetaan joko luennoimalla ja heijastamalla valkokankaalle tai näyttämällä kirjaston asiakastietokoneelta. Samoja tiloja ja tietokoneita käyttävät asiakkaat, joten jonoja syntyy, eivätkä kaikki pääse tunnin aikana aina itse kokeilemaan rauhassa. Onnistuneiden oppimiskokemusten saaminen olisi tärkeää lapsille, joten Lempäälän kirjasto hakee avustusta teknisen välineistön hankkimiseen lasten- ja nuorten kirjasto-opetuksen ja mediakasvatuksen kehittämiseksi nykyvaatimuksia vastaamaan.

Kirjallisuusdiplomit kirjailijan kädestä 2014

Syksyllä 2013 seutukunnallamme otettiin käyttöön Loisto-kirjastojen yhteinen Loistava lukudiplomi alakoululaisille. Luokat opettajineen ovat ottaneet uudistetun lukudiplomin ilahduttavan innokkaasti suoritettavakseen.

Lasten ja nuorten olohuone Himangan kirjastoon 2014

Kalajoen Himangan lähikirjaston kirjastonhoitajan ylisuuresta huoneesta sisutetaan lasten ja nuorten olohuone. Huoneeseen hankitaan pelikonsoli, televisio, lattiatyynyjä ja säkkituoleja sekä tietokone pelaamista varten. Hankitaan nuorille myös IPadeja ja lautapelejä . Tila soveltuu myös satutuntien pitämiseen.

Mikä runo, kuka kirjailija? 2014

Lukuharrastuksen ja lastenrunouden tuntemuksen lisääminen.

Tablet -laitteet medialukutaitojen opetuksessa 2014

Hankkeessa tehdään mediakasvatuksen suunnitelma Sallan kunnankirjastolle pohjautuen Sallan kunnan sivistystoimen tieto- ja viestintästrategiaan sekä opetussuunnitelmaan. Tehdyn suunnitelman pohjalta toteutetaan kirjastossa mediakasvatuksen tunteja käyttäen hyväksi tablet-laitteita. Hankkeen tuloksena Sallan kunnankirjastolla on toimiva mediakasvatuksen suunnitelma, jota toteutetaan kirjastossa pidettävillä mediakasvatuksen tunneilla.

Lukuintoa Lapissa 2014

Lukuintoa Lapissa –hankkeen tavoitteena on edistää lappilaisten lasten ja nuorten lukuharrastusta sekä medialukutaitoa ja tiivistää lappilaisten kirjastojen ja koulujen yhteistyötä piittaamatta Lapin pitkistä etäisyyksistä ja kirjastojen vähäisestä henkilökuntamäärästä. 

okm
avi