Sort by

Löytyi 2 hanketta.

Bibban rules! 2012

Kulturnämndens speciella målgrupp 2012 är ungdom. Bibliotekets målsättning är att främja läsintresset bland unga och att öka ungdomarnas användning av biblioteket.

Förnyande av teknisk utrustning på Pedersöre kommunbibliotek 2012

Förnyande av teknik för
1) kunddatorer
2) anordningar för biblioteksundervisning och mediefostran för olika kundgrupper, speciellt för skolelever, studerande och seniorer