Järjestä:

Löytyi 11 hanketta.

Meröppet filialbibliotek 2017

Anskaffning och installation av teknik som möjliggör självbetjäningsöppethållning (s.k. meröppet bibliotek) i ett filialbibliotek.

Konsten att göra läsare 2017

Målet är att uppmuntra samarbete mellan bibliotek och skolor samt att utveckla nya verksamhetsmodeller med vilka biblioteken kan arbeta med läsning och multilitteracitet på ett långsiktigt sätt.

Marknadsföringsfilmer och videotutorials 2016

I Raseborg är knappt var tredje kommuninvånare registrerad som biblioteksanvändare. Användningsgraden är betydligt lägre än i landet i genomsnitt.
Genom detta projekt vill biblioteket pröva på nya informationskanaler i marknadsföringen och informeringen av sin verksamhet för att nå även dessa icke-användare.
Inom projektet gör vi 5-10 st. korta filmer där vi presenterar vår verksamhet för olika målgrupper. En del av filmerna har karaktären av reklamfilmer medan andra har karaktären av handledning i hur man använder specifika tjänster. Filmerna fungerar oberoende av språk.

Uppdaterade mötesutrymmen 2015

Ekenäs bibliotek har nyligen grundrenoverats och fått bl.a. fina mötesutrymmen. Mötesrummena har alla inretts med projektordukar men inga projektorer. Med detta projekt vill vi komplettera utrustningen med fasta projektorer så att utrymmena kan användas optimalt.

Förbättrad tillgång till digitala tjänster 2015

Lukas-biblioteken tog i bruk utlåningen av e-böcker 2013. Huvudsakligen anlitas två olika leverantörer för detta. Elib från Sverige erbjuder mest svenska e-böcker och ellibs från Finland mest finska e-böcker.

Modern informationsförmedling i Raseborgs bibliotek 2013

Avsikten med projektet är att förbättra kvaliteten på kundtjänsten genom att göra bibliotekets verksamhet synligare, och att skapa användarvänliga instruktioner för mediefostran och biblioteksanvändning.

Sagorum och ungdomshörna 2013

Genom projektet vill biblioteket skapa nya, lockande och meningsfulla sysselsättningsmöjligheter för ungdomar, genom att ordna spelkvällar och -klubbar i ett tryggt, alternativt utrymme för dem att vistas i utanför hemmet.

Utveckling av Lukas-bibliotekens webbtjänster och bibliotekssystem 2013

Arena-sidorna, d.v.s. webbiblioteket kräver kontinuerlig uppdatering och utveckling för att kunderna ska vilja använda det. För att kunna fortsätta arbeta med denna utveckling, behöver Arena-huvudanvändarna inom biblioteket fortbildning. Hela personalen behöver fortbildning för att kunna använda Aurora-programmet optimalt i det interna arbetet, men även för att fungera bättre i kundtjänst.

"Författarbesök, litterära program för femteklassisterna i Lukaskommunerna 2013

Målgruppen för projektet är svenska och finska femteklassare i Lukaskommunerna. I Lukaskommunerna finns sammanlagt 21 svenska och 16 finska klasser i årskurs 5. Andra klasser kan också komma ifråga då det gäller sammanslagna klasser och små skolor.

Vi profilerar oss! 2012

Genom detta projekt kunde en satsning göras på gemensamt PR-material för hela biblioteket (tre huvudbibliotek, fyra filialer och en bokbuss).

Författaren i biblioteket 2012

Raseborgs bibliotek har begränsade ekonomiska resurser för författarbesök. Genom projektet vill vi erbjuda möjligheter för fler författarbesök vid de olika biblioteken i Raseborg. Till Raseborgs bibliotek hör Ekenäs, Karis och Pojo bibliotek samt filialerna i Tenala, Österby, Bromarv och Svartå.

okm
avi