Järjestä:

Löytyi 15 hanketta.

Digiosaamista kaikille 2014

Päivitetään henkilökunnan digitaalinen tietämys ja laitteet samalle vuosikymmenelle pääkirjasto Joelin ja kirjastoverkoston muiden kirjastojen kanssa.

Tietorysä 2014

Kirjaston asiakkaiden käytössä olevien IT-laitteiden saattaminen ajan tasalle.

Ylläpidettävyyden lisääminen asiakasverkossa 2013

Padasjoen kirjastossa on osa asiakaskoneista uudistumassa ja langaton verkko saatu käyttöön. Vanhoista työasemista neljä voidaan vielä päivittää tehokkaiksi päätekoneiksi vaihtamalla käyttöjärjestelmä Linuxpohjaiseksi LTSP-päätepalvelujärjestelmäksi sekä uusimalla kaksi näyttöruutua. Samalla saadaan asiakastietokoneiden ylläpidettävyys keskitettyä palvelinkoneelle, joka takaa myös verkon tietoturvan.

LINUXILLA LENTOON! Asiakaspäätteiden uudistaminen 2013

Kirjastossa on monitoimitila, jota käytetään erilaisten koulutustilaisuuksien pitämiseen. Asiakkailla on mahdollisuus käyttää langatonta verkkoa. Haluamme tarjota heidän käyttöönsä nykyaikaiset ja tehokkaat pöytä- ja kannettavat tietokoneet, joilta voidaan lukea sähköisessä muodossa olevia lehtiä (ePress-sanomalehtipalvelu), laatia asiakirjoja tai hakea tietoa.

Modern teknik till Kimitos nya bibliotek 2013

Kimito bibliotek flyttar till nya utrymmen under våren 2013. Projektunderstöd söks för att i större utsträckning kunna utnyttja modern teknik vid användningen av biblioteket och för att informera kunderna om bibliotekets tjänster.

Asiakastietokoneet asianmukaisiksi 2013

Kyyjärven kunnankirjaston asiakastietokoneet uusiksi ja tulosteet värillisenä.

Nopeasti ja vaivattomasti verkkoon 2013

Savitaipaleen kunnankirjaston asiakaspäätteiden uusiminen.

Useammat nettiin 2013

Langattoman laajakaistayhteyden rakentaminen Enonkosken kunnankirjastoon

Lähikirjastojen työasemat 2012

Jämsän kaupunginkirjasto hakee avustusta lähikirjastojen asiakastyöasemien uudistamiseksi. Asiakastyöasemat ovat yksi tärkeä osa kirjaston palvelukuvaa ja luovat osaltaan kuntalaisille tasa-arvoisia mahdollisuuksia tietoverkon käyttöön. Kyseessä on jatko Tietoverkkoyhteydet toimiviksi -hankkeelle, jonka avulla uusittiin pääkirjaston sekä kirjastoauton laitteita ja toteutettiin langattomia verkkoja. Jatkohankkeen tavoitteena on taata ajanmukaiset tietoverkkoyhteydet myös lähikirjastojen asiakkaille, laajentaa laitetarjontaa sekä rakentaa langaton verkko yhteen lähikirjastoon, josta se vielä puuttuu.

Asiakaskoneet ajantasalle 2012

Pöytyällä on 3 kirjastoa, jotka ovat Kyrön, Yläneen ja Riihikosken kirjastot. Yritämme kohdella kaikkia kunnan asukkaita tasapuolisesti, mutta joidenkin kirjastojemme asiakaskoneiden riittämättömyys ja toimimattomuus aiheuttaa väkisinkin eriarvoisuutta asiakaskunnan keskuudessa - etenkin nuorison.

Pieni on kaunista 2012

Hanke käsittää kaksi erilaista osiota; toinen liittyy kansalaisten mahdollisuuteen päästä yhteyteen yhä enemmän internetissä olevaan tietoon ja jälkimmäinen hanke kirjaston monimuotoisuuteen kulttuuritilaisuuksien järjestäjänä perinteisen kirjastotoiminnan ohella.

Asiakaspäätteet käyttäjien tarpeisiin 2012

Hankkeen tavoitteena on nostaa kirjaston teknistä varustelutasoa asiakkaiden tarpeita vastaaviksi uusimalla vanhat ja hitaat asiakaspäätteet ja hakukoneet sekä hankkimalla uusi tulostin ja kaksi kannettavaa.

Ajanmukaisten tietokoneiden hankkiminen asiakaskäyttöön 2012

Tarvasjoen kirjastossa on asiakkaiden käytössä ainoastaan yksi tietokone, joka sekin on vanha ja hidas. Tälle ainoalle internet-päätteelle riittää kuitenkin asiakkaita ajoittain jonoksi asti.

okm
avi