Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Vaihtelu virkistää – työntekijävaihdot Uudenmaan kirjastoissa / Omväxling förnöjer! – arbetstagarutbyten i biblioteken i Nyland 2015

Vaihtojen tavoitteena on tukea kirjastohenkilökunnan osaamisen kehittämistä vertaisoppimisen avulla sekä jakaa osaamista ja hyviä käytäntöjä alueen kirjastojen välillä.

HEILIT KIERTOON: TYÖKIERTOA ETELÄ-KARJALASSA 2014

Työkierto

okm
avi