Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

Bokstafetten 2015

Bokstafetten är ett nytt tillvägagångssätt för de fyra kommunbiblioteken Korsnäs, Malax, Närpes och Kristinestad att samarbeta kring evenemang såsom författarbesök, bokprat, sagostunder, barnteater med tydlig anknytning till litteratur m.m.

Bokprat på finska 2013

Blankabiblioteken vill ändå erbjuda de finskspråkiga barnen samma service som de svenska får.

Prata böcker! 2013

Bokprat som läsinspiration för kommunens skolelever

okm
avi