Järjestä:

Löytyi 9 hanketta.

Aina voi oppia uutta - Henkilökunnan osaamisen kehittäminen 2016

Lukki-kirjastot (Karkkila, Lohja ja Vihti) sekä Siuntion kunnankirjasto hakevat avustusta henkilöstön kouluttamiseen.

Mediakasvatus arkeen 2016

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Keski-kirjastojen työntekijöiden ammatillista identiteettiä mediakasvattajina.  Hankkeen myötä mediakasvatus opitaan näkemään osana kirjastoammattilaisen perustehtävää: mediakasvatus on osa kirjaston arkea.

Maaginen Pohjanmaa - vinkit ja vinkkari lentoon 2016

Det magiska Österbotten - flygande bokpratare och boktips

Hankkeessa keskitytään maakunnan kirjastojen pedagogiseen työhön ja erityisesti kirjavinkkaukseen. Maakunnallinen pedagoginen informaatikko täydentää kirjastojen omia resursseja ja selvittää vaihtoehtoja kirjavinkkauksen tasapuoliseen toteuttamiseen koko maakunnan alueella molemmilla kotimaisilla kielillä. Hankkeen alkajaisiksi järjestetään maakunnan yläkouluissa kiertue, jonka aikana taikuri innostaa magiikan keinoin 7-luokkalaisia lukemaan kirjoja.

E-aineistot aktiivisesti arkeen 2015

Hankkeen puitteissa tutustuimme aktiivisesti e-aineistoihin, niiden mainontaan ja esillepanoon kirjastokentällä.

Sähköisten palvelujen opastus kirjastossa -hanke 2014

Yhteiskunnalliset palvelut ovat siirtyneet yhä enenevässä määrin verkkoon ja palvelupisteet ovat poistuneet taajamista. Tämä kehitys on vahvasti nähtävissä myös Iitin kunnassa. Kaikilla ihmisillä ei kuitenkaan ole tietokonetta ja/tai taitoa käyttää sähköisiä palveluja eli osa väestöstä on vaarassa pudota kokonaan verkossa toimivan yhteiskunnan ulkopuolelle. Kirjastolla on hyvät potentiaaliset mahdollisuudet auttaa asiakkaita sähköisten palvelujen käytössä ja varmistaa näin alueellisen tasa-arvon toteutuminen palvelujen saatavuudessa. Sähköisten palvelujen opastus kirjastossa -hanke toteutetaan niin, että kirjastoon palkataan kirjasto- ja yhteiskuntapalvelukoordinaattori, joka selvittää palvelutarpeen, kouluttaa asiakkaita ja henkilökuntaa sekä suunnittelee kokonaisvaltaisen prosessin, jossa sähköisen asioinnin ja palvelujen käyttö saadaan paikallistasolle kunnalliseksi toiminnaksi ja joka voidaan jakaa hyvänä käytänteenä valtakunnallisesti.

Kone kädestä pitäen - opetusmateriaalit verkko- ja laiteopastuksiin 2014

Porsse-kirjastot Porvoo, Sipoo, Pornainen ja Askola, hakevat hankeapurahaa yhteisten opetusmateriaalien tuottamiseksi verkko- ja laiteopastuksiin sekä laitehankintoihin

Elämyksiä palvelukotiin 2013

Alueellamme on paljon senioreita. Laitoksissa asuvat seniorit jäävät kirjastopalveluiden ulkopuolella vaikka kuinka kehittäisimme ohjelmaa senioreille kirjastoissa. Kirjastohenkilökunta tarvitsee myös koulutusta kirjastoseniorityöstä, jotta se voisi palvella senioreita entistä paremmin niin laitoksissa kuin kirjastoissakin.

Hankkeen tavoitteena on antaa palvelukodeissa asuville senioreille virkkkeitä pitämällä palvelukodeissa 30 min- 1 h tunnin mittaisia kulttuurihetkiä, jossa luetaan pakinoita, vanhoja runoja ja otteita kirjallisuudesta. Tähän työhön palkataan kirjastoihminen tms. joka valitsee monipuolisen materiaalin kirjallisuushetkeä varten. Työntekijä kiertää kirikirjastojen palvelukodit yms. paikat. Työntekijä ottaa huomioon jokaisen kunnan omat erityispiirteet esim. omat kirjailijat yms.Tämän lisäksi kirjaston henkilökunnan osaamista kirjasto seniorityöstä on tarkoitus parantaa pitämällä koulutuspäivä aiheesta.

Tavoitteena on tuoda kirjallisuus ja kulttuuri eläväksi osaksi palvelukodin arkea. Tuomalla vanhoja lauluja, runoja ja muuta kirjallisuutta kirjaston kokoelmista. Näin voimme tarjota elämyksiä ja muistoja menneisyydestä. Tavoitteena on myös kirjaston henkilökunnan osaamisen lisääminen kirjastoseniorityössä.

Musiikkikirjastotyön koulutuspäivät 2013

Haluaisimme järjestää laadukkaan musiikkikirjastotyön kaksipäiväisen täydennyskoulutuksen.

okm
avi