Järjestä:

Löytyi 7 hanketta.

MED SIKTE PÅ LÄSNING 2015

Våra mål är att främja läsning och i synnerhet högläsning, att stödja barnens språkutveckling genom regelbunden läsning och att sprida läslust hos barnen och deras familjer. Det vill vi göra genom att skapa nya samarbetsformer med dagvårdspersonalen och lärarna på åk F–6, men även genom att erbjuda nya sätt för familjerna att göra läsningen till en del av sin vardag och få boktips och inspiration.

Läsutvecklande verksamhet 2015

Projekt 1. Bokarnevalen är en kunskapstävling där samtliga elever från Larsmos fyra skolor för elever i årskurs 1-6 deltar. Bokkarnevalen är en tävling i frågesportsform baserad på olika skönlitterära bokserier. 

Projekt 2. Diskussioner har förts med Cronhjelmskolan om att arrangera ett författarbesök med dem. I första hand kommer en aktuell finlandssvensk författare att kontaktas. Biblioteket strävar även efter att kunna utforma författarbesök för årskurserna 3-6 i Risö, Holm, Näs och Bosund skola.

En läsande kommun - en läsfrämjande kampanj inom Kimitoöns kommun 2015

Att genomföra en mångsidig läsfrämjande kampanj inom Kimitoöns kommun med målsättning att aktivt nå ut till olika målgrupper och sänka tröskeln för nya biblioteksbesök.

Läsduellen 2014

Syftet är att inspirera barn att läsa mera, genom att ordna lästävling, ordna författarbesök och ha ett tätt samarbete med kommunens skolor.

"Författarbesök, litterära program för femteklassisterna i Lukaskommunerna 2013

Målgruppen för projektet är svenska och finska femteklassare i Lukaskommunerna. I Lukaskommunerna finns sammanlagt 21 svenska och 16 finska klasser i årskurs 5. Andra klasser kan också komma ifråga då det gäller sammanslagna klasser och små skolor.

Författaren i biblioteket 2012

Raseborgs bibliotek har begränsade ekonomiska resurser för författarbesök. Genom projektet vill vi erbjuda möjligheter för fler författarbesök vid de olika biblioteken i Raseborg. Till Raseborgs bibliotek hör Ekenäs, Karis och Pojo bibliotek samt filialerna i Tenala, Österby, Bromarv och Svartå.

okm
avi