Sort by

Löytyi 6 hanketta.

Tonåring på bibban – javisst 2018

Att göra bibliotekets tonårsavdelning attraktiv och relevant för tonåringar genom att skapa möjligheter till kreativitet och aktivt deltagande. Främja tonåringarnas läsintresse genom att ordna filmklubbar och författar/regissörsbesök med koppling till litteratur. Fokus är på mångsidig läsfärdighet (Tema 1)

Digital kompetens på bibliotek 2017

Projektets målsättning är att främja och stöda invånarnas digitala kompetens genom att ordna hands-on insatser i form av workshops, föreläsningar och öppna evenemang med specifika teman för olika målgrupper (barn och unga, familjer, seniorer, nyanlända).

Från robotar till ljusmålning – digiverkstäder för barn och föräldrar 2016

Porsse-biblioteken (Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola) ansöker om understöd för att ordna digiverkstäder för barn i lågstadieåldern och deras föräldrar.

Förnya teknisk utrustning i Pargas stadsbibliotek 2015

Att marknadföra bibliotekets e-material bättre och att underlätta undervisning i mediefostran

En läsande kommun - en läsfrämjande kampanj inom Kimitoöns kommun 2015

Att genomföra en mångsidig läsfrämjande kampanj inom Kimitoöns kommun med målsättning att aktivt nå ut till olika målgrupper och sänka tröskeln för nya biblioteksbesök.

mediefostran 2013

Vikten av att informera
Undervisning i biblioteksanvändning
Informationskompetens
Mediefostran med elektroniska källor
Materialpresentation och lässtimulering
Presentation av material