Sortera efter

Hittade 2 projekt.

Alla kan vandra biblioteksstigen 2018

Målet är att bemöta alla användare likvärdigt genom att göra upp en biblioteksstig för alla. Fredrikabiblioteken ska ha en beredskap att ta emot olika grupper med specialbehov. Projektet hänför sig till Tema 1: Mångsidiga läsfärdigheter.

Bibliotekstjänster för specialgrupper 2014

Karleby stadsbibliotek-landskapsbibliotek anhåller om medel från NTM-centralen för att kunna förverkliga ett projekt som gäller bibliotekstjänster för personer med särskilda behov.