Sort by

Löytyi 3 hanketta.

Förnya teknisk utrustning i Pargas stadsbibliotek 2015

Att marknadföra bibliotekets e-material bättre och att underlätta undervisning i mediefostran

Mångkampare i mediedjungeln/Monilukutaituri mediaviidakossa - mediefostrande biblioteksbesök för årskurs 1-9 2015

Porsse-biblioteken (Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola) ansöker om understöd för ett gemensamt tvåspråkigt projekt inom mediefostran. 

Från biblioteksstig till mediestig 2014

Biblioteks- och mediefostran i samarbete med skolorna inom Kimitoöns kommun, inklusive andra stadiets utbildning.