Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

Förnya teknisk utrustning i Pargas stadsbibliotek 2015

Att marknadföra bibliotekets e-material bättre och att underlätta undervisning i mediefostran

Från biblioteksstig till mediestig 2014

Biblioteks- och mediefostran i samarbete med skolorna inom Kimitoöns kommun, inklusive andra stadiets utbildning.

okm
avi