Sort by

Löytyi 2 hanketta.

Yhdessä parempi huominen - Vaasan kirjastot siltojen rakentajana 2016

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa maahanmuuttajien kirjasto- ja kulttuuripalveluja ja selvittää palveluihin kohdistuvia toiveita. Hankkeeseen sisältyy myös saatujen ideoiden ja toiveiden toteutusta kirjastoissa.

Luemme suomeksi - kieli lukukaverina 2014

Perustetaan monikulttuurinen sanataidekerho suomea toisena kielenä lukeville ja maahanmuuttajien valmistavan opetuksen oppilaille tavoitteena vahvistaa kohderyhmän lasten suomenkielen taitoa tuetun lukemisen avulla, herättää kiinnostusta kirjoihin ja lukemiseen sekä aktivoida lapsia ilmaisemaan itseään suomeksi ja oppia käyttämään kirjastoa monipuolisesti. Kohderyhmän oppilaille laaditaan oma lukudiplomin lukulista.
Äiti-lapsi-satukerhossa rohkaistaan vanhempia oppimaan ja käyttämään suomenkieltä satujen avulla, kannustetaan vanhempia lukemaan lapsille ja käyttämään kirjastoa monipuolisesti..