Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Jalostettu tieto takaa tuloksellisuuden - Nokian kaupunginkirjaston toiminta- ja palvelumallin analysointi ja uudistaminen 2015

Paikallistason tavoite on saada tutkittua tietoa kirjastoverkon palvelujen kehittämisen sekä uuden kirjaston suunnittelun ja rakentamisen tueksi. Alueellisena tavoitteena on pilotoida Pirkanmaan kirjastojen yhteisjärjestelmään kuuluvien kirjastojen mahdollisuuksia hyödyntää paikkatietoa toimintamallin kehittämisessä. Valtakunnallisena tavoitteena on kehittää laaja-alainen malli yleisten kirjastojen uudistamiseen keskikokoisille ja pienille kaupungeille.

Hankkeen sisältö muodostuu viidestä eli tutkimusalueesta: 1.toimintaympäristön tutkiminen, 2. palvelujen saavutettavuuden ja toiminnallisen vahvuuden tutkiminen, 3. kirjaston palveluverkon ja pääkirjaston asiakaslähtöisen suunnittelun vahvistaminen, 4.työmenetelmien ja toiminta-tapojen analysointi ja uudistaminen sekä 5. toimintamallin uudistamiskonseptin tunnetuksi tekeminen ja tulosten julkistaminen.

Hankkeen työmenetelmiä ovat työpajatyöskentely toimintaympäristökartan laatimiseksi ja potentiaalisten yhteistyötahojen kartoittamiseksi, nykyisten ja potentiaalisten sidosryhmien haastattelututkimus, käyttäjä- ja ei-käyttäjäkyselyt, tietokantoja ja tilastomateriaaleja yhdistävät ajot ja tulosten visualisointi paikkatietoina, prosessikartan laatiminen uusien prosessikuvausten perusteella ja koulutustarpeiden listaus sekä esittelymateriaalin valmistaminen mallin levittämiseksi ja yhteistyökumppaneita varten.

Palveluympäristön raportointipalvelu kirjastotoimelle 2014 2014

Raportointipalvelu tulee koostumaan kahdesta, internetin kautta käytettävästä päätoiminnosta, joita ovat anonymisoiva tiedostopalvelu ja graafinen nettiraportointi. 

okm
avi