Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

E-pisteen avulla e-lehdet vihdoin käyttöön! 2016

Hankkeen tarkoitus on perustaa kirjastoon kiinteä ja selkeästi merkitty e-aineistojen lukupiste ja näin madaltaa kynnystä e-lehtien käyttöön. Samalla hanke tutustuttaa ihmisiä tablettien sekä e-aineistojen käyttöön ylipäänsä.

Helposti e-aineistojen äärelle 2015

Hankkeen tavoitteena on e-aineistojen käytön lisääminen.

okm
avi