Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

Tonåring på bibban – javisst 2018

Att göra bibliotekets tonårsavdelning attraktiv och relevant för tonåringar genom att skapa möjligheter till kreativitet och aktivt deltagande. Främja tonåringarnas läsintresse genom att ordna filmklubbar och författar/regissörsbesök med koppling till litteratur. Fokus är på mångsidig läsfärdighet (Tema 1)

Konsten att göra läsare 2017

Målet är att uppmuntra samarbete mellan bibliotek och skolor samt att utveckla nya verksamhetsmodeller med vilka biblioteken kan arbeta med läsning och multilitteracitet på ett långsiktigt sätt.

MED SIKTE PÅ LÄSNING 2015

Våra mål är att främja läsning och i synnerhet högläsning, att stödja barnens språkutveckling genom regelbunden läsning och att sprida läslust hos barnen och deras familjer. Det vill vi göra genom att skapa nya samarbetsformer med dagvårdspersonalen och lärarna på åk F–6, men även genom att erbjuda nya sätt för familjerna att göra läsningen till en del av sin vardag och få boktips och inspiration.

okm
avi