Sort by

Löytyi 3 hanketta.

Kirjailija tavattavissa 2016

Hankkeen tavoitteena on tukea lukuharrastusta Honkajoella sekä lasten että aikuisten keskuudessa.

Kirja-Kengun matka jatkuu 2015

Tavoitteena on turvata Kirja-Kengu –ohjelman mukaiset kirjavinkkaus- ja opetustunnit painottuen erityisesti yläkoululaisiin ja mahdollisuuksien mukaan myös lukiolaisiin. Erilaisilla vierailuilla pyritään tarjoamaan koululaisille positiivisia elämyksiä kirjallisuudesta sekä antamaan heille tärkeää tietoa. Toteutetaan kouluyhteistyötä koulujen toivomalla tavalla: vierailuilla ja vinkkauksella. 

Eikö ne vieläkään lue? 2015

Kirjailijavierailut