Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Läspulsen-Lukupulssi 2018

Ett tvåspråkigt läsfrämjande projekt för barn och unga i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Projektets syfte är att ta fram nya konkreta arbetssätt för personal inom bibliotek, småbarnsfostran, skolor och rådgivningsbyråerna för att öka lustläsningen i alla åldrar samt för att öka medvetenheten hos vuxna i barnens vardag om läsningens betydelse.

Fånga läslusten 2015

Målet med projektet är att inspirera barn och unga till läsning och att sänka tröskeln till böckernas värld.

 

okm
avi