Sort by

Löytyi 1 hanketta.

Mångkampare i mediedjungeln/Monilukutaituri mediaviidakossa - mediefostrande biblioteksbesök för årskurs 1-9 2015

Porsse-biblioteken (Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola) ansöker om understöd för ett gemensamt tvåspråkigt projekt inom mediefostran.