Sort by

Löytyi 2 hanketta.

Vi träffas på bibban 2017

Vi vill göra biblioteket till en naturlig mötesplats för personer i alla åldrar och med olika bakgrund

Kirlittan - barnens kulturlördagar på biblioteket 2015

Sibbo bibliotek ansöker om understöd för evenemangsserien Kirlittan – barnens kulturlördagar på biblioteket. Kirlittan är ett led i bibliotekets satsning på barnfamiljer och på att vara ett vardagsrum för Sibboborna. Med Kirlittan erbjuder vi familjerna i Sibbo högklassig barnkultur på svenska och finska, avrundat med boktips, saft och kex.