Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

Teknologian hyödyntäminen tiedotuksessa 2017

Tavoitteena on parantaa kirjaston tiloissa tapahtuvaa tiedottamista ja markkinointia.

Infotaulut tehostamaan palvelujen käyttöä 2016

Hankkeen tavoitteena on tehostaa kirjasto- ja kulttuuritapahtumien kirjastotiloissa tapahtuvaa markkinointia infotaulujen avulla.

Tehoa tiedotukseen ja omatoimisuutta asiointiin 2016

Hankkeen tavoitteena on tehostaa tiedotusta hankkimalla infonäyttöjärjestelmä ja kehittää asiakkaiden omatoimisuutta hankkimalla automaatti.

okm
avi