Sort by

Löytyi 2 hanketta.

"Big data" kokoelmaprosessin kehittämisessä 2017

1. Käyttää tehokkaammin kirjastojärjestelmän tuottamaa dataa kokoelmaprosessin kehittämisessä. Käytetään kahta erilaista analysointityökalua.

2. Vertaisoppiminen liittyen datan hyödyntämiseen kahden suuren kirjaston kokoelmatyössä.

3. Prosessien kehittämisen näkökulmasta tavoitteena on siirtää henkilöstöä kokoelmatyöhön liittyvistä rutiineista enemmän asiakastyöhön

Arbetsprocesserna under lupp 2016

Syftet med projektet: ”förenkla och förenhetliga processerna för anskaffning och katalogisering, att omvärdera och omforma arbetsuppgifter och rutiner som ansluter sig till dessa och i stället frigöra resurser för ett mera aktivt kundorienterat arbete, innehållsproduktion och marknadsföring av tjänster.”