Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

Senioreiden someloikka 2017

Kokeilla uusia tapoja tutustuttaa senioreja tieto- ja viestintätekniikkaan ja internetin maailmaan, ja saada heille sitä kautta kosketus sosiaaliseen verkostoon ja antaa mahdollisuus myös itse tuottaa sisältöjä.

Kirjasto ja seniorit 2016

Kotona asuvan senioriväestön aktivointi ja saaminen kirjaston palvelujen piiriin.

 

okm
avi