Sort by

Löytyi 1 hanketta.

Från robotar till ljusmålning – digiverkstäder för barn och föräldrar 2016

Porsse-biblioteken (Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola) ansöker om understöd för att ordna digiverkstäder för barn i lågstadieåldern och deras föräldrar.