Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Tillbaka till framtiden 2017

Korsnäs bibliotek söker medel för utredning av hur biblioteksverksamheten borde utformas i Korsnäs kommun i framtiden.

Kokoelmasta kohtaamiseen 2016

Asiakaslähtöisten kirjastopalvelujen tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti hyödyntämällä tekniikkaa ja kehittämällä kirjastotiloja asiakkaiden tilaksi.

okm
avi