Järjestä:

Löytyi 1 hanketta.

Vårt bibliotek för alla 2017

Projektets målsättning är att på ett konkret sätt förbättra förutsättningarna för tillgänglighet till Blankabibliotekens material och tjänster för den kundgrupp, som av olika orsaker för tillfället har svårt eller omöjligt att ta del av dem.

okm
avi