Järjestä:

Löytyi 1 hanketta.

Ett kulturprojekt för att stödja multilitteracitet och tvåspråkighet med hjälp av lokalhistoria 2018

För att öka förståelsen och toleransen mellan svensk- och finskspråkiga samt övriga med annat modersmål i Finland. Ett av projektets huvudmål är att framhäva det positiva med att kunna svenska. Projektet har som mål att skapa mera dialog och fler möten mellan människor i olika bibliotekssammanhang, samt att synliggöra det svenska, som en berikande och naturlig del av vårt gemensamma kulturarv. (Monipuoliset lukutaidot, aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus, elinikäinen oppiminen ja laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot)

okm
avi